АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

С оглед на резултатите очакваме силен и успешен сезон за НОРИКАС оглед на резултатите очакваме силен и успешен сезон за НОРИКА

Визитна картичка: Руслан Свободков управлява дейността на НОРИКА в България от 2009г. със създаването на търговското представителство на фирмата у нас. За няколко години ...

Предлагаме качествени продукти и услугиПредлагаме качествени продукти и услуги

Бихте ли представили накратко Агромашина Груп? Агромашина Груп е официален вносител на трактори Lamborghini за България, а също и на висококачествени селскостопан ...

Поставяме стандарти в листното храненеПоставяме стандарти в листното хранене

В началото, бихте ли представили днешния облик на фирма Lebosol? През 2018 год. Лебозол® България отбелязва 8 години от неизменното си присъствие в аграрния секто ...

Започнахме работа по мащабна инвестиционна кампанияЗапочнахме работа по мащабна инвестиционна кампания

В началото на нашия разговор, бихте ли разказали на читателите на списание АгроБио Техника, какви са последните новости, свързани с фирма Технопанел? Тази година ...

Научно-развойната ни дейност работи в полза на животновъдитеНаучно-развойната ни дейност работи в полза на животновъдите

Г-н Куртев, какви са акцентите в работата на Хрансервизинженеринг АД през тази година? Акцентите в работата на Хрансервизинженеринг продължават да са същите, какт ...

Превръщане на отпадъците в печеливш продуктПревръщане на отпадъците в печеливш продукт

Елика-Елеватор е добре позната на читателите на АгроБио Техника, за това нека започнем с основните предизвикателства, стоящи пред фирмата? Днес основното предизви ...