АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Второ поколение селекция Tropical Dent®

Бъдещето на сухоустойчивата царевица

Второ поколение селекция Tropical Dent®

Изследователската дейност на Еуралис е сред най-големите в Европа, като 13% от оборота на компанията се реинвестира всяка година в научна и развойна дейност. Компанията има над 25-годишен опит в молекулярната генетика, а за да ускори генетичния прогрес, Еуралис използва най-новите лабораторни технологии, за да предлага на клиентите си иновационни решения за полето, съобразени с най-високите изисквания за качество.

Преди повече от 15 години Еуралис стартира програма, чийто цели бяха насочени към научни изследвания на генетични групи и семейства царевица, различни от широко използваните от семенарските компании.

Идеята, заложена в новото начинание била да се открие нова група царевица, превъзхождаща останалите в генетично отношение.

Хибридите, представители на тази нова генетика, която нарекли Tropical Dent® се характеризират с много силен хетерозисен ефект или с други думи - огромно превъзходсто на качествата на хибрида над качествата на родителските линии. Колкото по-отдалечени са родителските линии, толкова по-силен е хетерозисния ефект! Tropical Dent® хибридите приличат повече на „стъкловиден” тип царевица с кръгловидни зърна, но за тях е характерно това, че процесът на отдаване на влагата в края на вегетацията е много по-бърз, точно както при царевица тип „конски зъб”.

В България Еуралис представи тези продукти официално през 2014 г. и за четири години хибридите Tropical Dent® се превърнаха в неизменно присъствие на полетата на фермери, които се занимават с качествено земеделие.

През изминалата година Еуралис представи на пазара второто поколение хибриди от ексклузивната си генетична линия Tropical Dent®. Втората вълна от сухоустойчиви царевици включва няколко хибрида, които се отличават с ефективност и стабилност, независимо от условията на отглеждане. Първият продукт от това нововъведение вече присъства и в българското портфолио на френската компания – това е ЕС ФАРАДИ с фао 340.

ЕС ФАРАДИ се очертава като лидер в групата си по ранозрелост. Освен Tropical Dent®, Фаради съчетава в себе си и друга генетична линия, която Еуралис развива - Roots Power®. Хибридът е с много бърз начален старт и е носител на характерната сухоустойчивост, с която се отличават всички Tropical Dent царевици. Друга важна характеристика на Фаради са еректиралите листа, които допринасят за по-малка транспирация и по-голяма толерантност на засушаване. Фаради е подходящ за екстензивно и интензивно отглеждане и има много голям генетичен потенциал за добив, дори и при неблагоприятни условия.

За пролетна кампания 2019 година, Еуралис предлага портфолио от Tropical Dent® хибриди от всички групи по ранозрелост:

ЕС ИНВЕНТИВ с фао 250 - ранен хибрид, подходящ както за втора култура, така и за силаж. Устойчив е на полягане и болести с бързо отдаване на влагата.

ЕС МЕТОД с фао 380 – абсолютният лидер в портфолиото на Еуралис в Европа. Хибридът образува мощни и здрави растения и всяка година демонстрира високи добиви, комбинирани със стабилно представяне. Метод е пластичен хибрид, подходящ за широко райониране в цялата страна. Зърната му са едри и подходящи за гушене на патици.

ЕС КОРТЕС с фао 420 е хибрид с много бърз начален старт, по-дълга вегетация, както и много бързо отдаване на влагата.

Хибридът е съчетание на генетика Tropical Dent® с коренова система Roots Power®, което добринася за силната му толерантност на суша, полягане и климатичен стрес.

ЕС ЛАГУН с фао 460 е хибриди, подходящ за зърно и силаж. Хибридът е със сериозен потенциал за зърно, съчетан с високи и мощни растения. Бързо отдава влагата, което е плюс при прибиране на реколтата.EURALIS

София 1000,
тел.:02/ 8683416
факс:02/ 8683416