АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Съвременни решения в растителната защита при лозя от Белхим Кроп Протекшън

Съвременни решения в растителната защита при лозя от Белхим Кроп Протекшън

Белхим Кроп Протекшън се утвърди като компания с безкомпромисни решения за защитата на лозята от плевели, болести и неприятели. В продуктова листа 2019 фигурират наложилите се вече на пазара познати продукти като хербицидите Чикара Дуо и Белука, както и фунгицидите Милдикът с Профилукс и Кусаби с Козавет ДФ. През последните три години Чикара Дуо зае трайна позиция в програмите за контрол на плевелите в лозя. Характерният продължителен плевелен контрол създава самочувствие на професионализъм в повечето фермери. Фунгицидните двойки Милдикът с Профилукс и Кусаби с Козавет ДФ включени в програма изкореняват признаците на видовете мана (обикновена и брашнеста) и са продукти със най-висока степен на контрол. Милдикът съдържа две съвсем нови активни вещества: циазофамид и динатриев фосфанат, които имат комбиниран механизъм на действие контактно-системен.Чрез трансламинарното разпределение на работния разтвор Милдикът притежава изключителна устойчивост на отмиване, което създава сигурен контрол на обикновена мана. Кусаби с ново активно вещество (пириофенон) има силно изразена газова фаза, благодарение на която имаме силен предпазен и лечебен ефект спрямо брашнеста мана. Новият продукт със тройно действие: контактно, системно и чрез газова фаза е Уникорн ДФ. Продукт съдържащ тебуконазол и сяра, който бързо прониква в растенията и в следствие на синергизма от активните му вещества осигурява продължтелна защита от брашнеста мана. Новото допълнение в продуктовата листа на Белхим за сезон 2019 е фунгицида Валис Плюс. Изцяло ново активно вещество и фунгицид от ново поколение. Валис Плюс е с контактно и системно действие съдържа валифенелат и две форми на мед (Cu). Съдържанието на две форми мед в продукта му дава възможността за бърз ефект и продължително действие спрямо маната по лозя. Валис плюс не влияе върху ферментацията на виното и няма странични ефекти върху биохимичните му характеристики. Употребата на продукти от ново поколение гарантират сигурен контрол, отрицателна резистентност и нисък клас на токсичност спрямо околната среда и крайният потребите. При включването на съвременни фунгицидите в програмите за растителна защита в лозя, фермерите си гарантират високо качество на продукцията при оптимизирана себестойност.BELCHIM

София 1000,