АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Иновации от Big Dutchman по време на EuroTier 2018

Иновации от Big Dutchman по време на EuroTier 2018

През 2018 година Big Dutchman International навърши 80 – години. В превод Големият холандец, но всъщност немска компания, фирмата е лидер в доставката на оборудване за птицеферми и свинеферми. Big Dutchman е признатият пазарен лидер с представителства на пет континента в повече от 100 страни. „Името ни означава дълготрайно качество, бързо обслужване и ненадминато ноу-хау. Нашите иновации през всички тези години оказаха значително въздействие върху управлението на стоковите ферми за отглеждане на яйца, бройлери и свине“, сподели Цветан Шопски, Мениджър-продажби в Big Dutchman International.

През изминалата година през месец ноември в град Хановер, Германия се проведе най-голямата международна изложба EuroTier 2018 – в превод ЕвроЖивотно 2018. Над 154000 посетители се запознаха с тенденциите в модерното животновъдство. Фокусът за компанията тази година беше оборудването за сектор Свиневъдство и за тази цел представителството на компанията в България имаше честта и удоволствието да приветства на щанда си десет водещи предприятия от страната. Освен посещение на панаирния град в Хановер бе организирано и пътуване до централата на Big Dutchman в Германия, град Фехта.

На щанда си от над един декар Big Dutchman представи освен модерно конвенционално оборудване за стокови свинеферми, и няколко иновации, които бяха отличени високо с медали от DLG (Немски Селскостопански Съюз). Практическите идеи за хуманно отношение към животните и интелигентно животновъдство са разработени от екипа в централата до град Фехта. Една от високо отличените иновации бе PigT - тоалетна за свине, която отделя урината и изпражненията непосредствено след попадането им в бокса и ги извежда от обора. Това сепариране на течна и твърда фракция на фекалиите намалява бързо амоняка и вредните емисии, които са решаващ фактор за добрия микроклимат в помещенията, а от там и за здравето на животните.

Big Dutchman представи и новото си задвижващо колело за верижно-тапово устройство за транспортиране на фураж в сградите. Благодарение на допълнителните точки на контакт с фуражната верига се получава подобрено разпределение на силата на дърпане. Освен това е изключително тихо при транспортиране на фураж в обора, което означава по-малко стрес за животните.

Друга интересна система, която спечели сребърен медал за иновации е Xaletto. Преведено от италиански Xaletto означава „да се сложи в леглото“. Точно това е нейната концепция – боксовете, които обитават животните се пълнят със слама, която намалява стреса и произведеното количеството торова маса. Тайната се крие в интелигентната вентилационна система, която извежда влагата от постелята. Освен това сламата се третира с уникален по рода си биоактиватор, разработен от немската компания Brоеring, базирана в съседство до Big Dutchman. Ензимите в биоактиватора намаляват миризмата и поддържат температура на сламата около 38-40 градуса. Резултатът е суха слама и система за хуманно отглеждане на свине, от която излиза твърда тор, готова да бъде преработена в хумусен тор за продаване или директно разпръскване по полето. Системата е особено полезна и интересна за западните пазари. Вече над 40000 животни в Германия се отглеждат по този принцип.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com