АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Компактни кухни и цехове за производство на смлян фураж и мюсли

Компактни кухни и цехове за производство на смлян фураж и мюсли

Собственото производство на концентриран фураж е по-изгодно и рентабилно, отколкото закупуването на скъпи концентратни смески с несигурен състав и качество, и гарантира на фермерите организирането на евтино и пълноценно хранене, водещо до повишаване производителността на фермата, а оттам и на икономическите резултати на стопанството.

АгроВиста предлага фуражни кухни и цехове на австрийската фирма Gruber за производство както на конвенционален концентриран фураж, така и на мюсли с производителност до 10 тона на час и точност на смесване 1:100000. Икономически изгодно решение за малки и големи ферми са самостоятелните компактни кухни Gruber за производство на концентриран фураж или на мюсли, състоящи се от приемен бункер, машина за мюсли (или пневматична чукова мелачка) и смесител за фуражи. Хит на българския технологичен пазар са фуражните кухни и цехове за производство на мюсли Gruber с производителност от 0,5 до 2 тона на час.

Мюслито е тип флейкуван фураж с висока хранителна стойност.

В процеса на преработка зърното се сплесква и флейкува, без загуба на витамини и хранителни вещества. Предимствата при изхранването с мюсли пред смления фураж е в по-бавното му разграждане и ферментация в предстомашията на преживните животни, водещо до оптимална търбухова ферментация и стабилизиране на pH в търбуха. Изхранването с него на лактиращи овце, кози и крави води до подобряване на апетита и увеличаване консумацията на сухо вещество. При младите животни стимулира развитието на предстомашията и способства за по-ранното им привикване към оползотворяването на обемистите и груби фуражи. При изхранването с мюсли се увеличава маслеността на млякото. Липсата на запрашаване го прави особено подходящо при разделно хранене и залагане на концентрата в доилната зала.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com