АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Листни торове Акрамет през 2019

Листни торове Акрамет през 2019

Контрола, с табелата е третиран участък

НИТЦЗ Плантис предлага нови разработки на листните торове Акрамет през 2019г. Промяната отразява актуалната динамика на хранителните елементи в българските почви и реалните нужди на растенията за интензивно развитие и устойчивост към болести. Новата формулация на Акрамет Класик съдържа над 2 пъти повече микроелементи в сравнение със старата, основно в хелатна форма, както и повече ултрамикроелементи – пет вида, касаещи устойчивостта към вредители. Поради лошите практики на сеитбооборот и отглеждането на култури с близки предпочитания, тези елементи са на нива от 3 до 10 пъти под оптималните за пшеницата стойности. Това са резултати от почвените изследвания в агрохимична лаборатория Плантис, в различни региони на страната.

Серията продукти Акрамет продължават да водят сред имуномодулаторите със силния синергизъм към фунгициди, хербициди и инсектициди, както и с прекия фунгициден ефект, позволяващ самостоятелното му използване за борба срещу заболявания като брашнеста мана, септориоза, кореново гниене, в т.ч. паразитно полягане. Комбинирането с химичната растителна защита е непреодолима преграда за гъбни заболявания и насекомни вредители. Акрамет Класик, чрез растителния имунитет и системното си действие, убива листни въшки и активни ларви на шведската и хесенската муха. Чрез повече и по-ефективен подобрител, Акрамет Класик не се отмива и от най-проливния дъжд. Това означава по-висока ефективност при всякакви условия. Чрез кристалната и суспензионната форма се осигурява максимално количество активно вещество в единица обем на работния разтвор, което не може да се постигне с течни форми.

Акрамет Класик дава възможност за различни варианти на употреба при пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, с което да се постигне както висока ефективност на пръсканията, така и икономии на РЗ-препарати. Плантис препоръчва през тази година, при пшеница и ечемик, възможно най-ранно вегетационно третиране за компенсиране на голямото закъснение на посевите, за по-бързо братене и развитие на кореновата система.

Акрамет Ултра се препоръчва за бобови култури. Той съдържа всички хранителни елементи, характерни за тях и поддържащи симбиозата с азотфиксиращите бактерии. При тези култури се предизвиква повишен отток на органични асимилати към кореновата система и се стимулира развитието на грудките, съдържащи азотфиксиращите бактерии. Важно е да се отбележи, че Акрамет Ултра успешно се противопоставя на кореново гниене при бобови култури, което при нахута например, се счита за нелечимо.

Новите разработки от месец март включват Акрамет Микро (течен) – предназначен за семепроизводствени участъци след цъфтеж при пшеница, ечемик, ръж, овес; рапица – есенно и пролетно вегетационно третиране, включително и предцъфтежно. Третиране на слънчоглед преди цъфтеж, за преодоляване на последици от екстремно високи температури и за по-добро опрашване и изхранване на семката при дъждовни периоди. Съставът на продукта позволява да се извършва третиране дори по време на цъфтежа без да се повлиява отрицателно опрашването. Акрамет Амино (суспензия) – вариант с аминокиселини, обединяващ възможностите на класическия Акрамет и стимулиращата функция на аминокиселините. Предназначен е за зърнени култури и зеленчуци. Акрамет Фулво (суспензия) – вариант с хуминови и фулво киселини за зърнени култури, зеленчуци и трайни насаждения при ерозирали и изтощени почви с ниско съдържание на хумус. Акрамет Калцин (течен) – за третиране на маслодайна роза култури с повишени изисквания към калций и култури развиващи се на кисели почви, бедни на калций. Повече информация може да бъде получена директно от фирма Плантис.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com