АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Млякото зависи от копитата

Млякото зависи от копитата

Нарушенията и/или заболяванията на копитата водят до дългосрочни здравословни проблеми и в крайна сметка намаляват производителността на млечните крави. Колкото по-рано се разпознаят възникващи проблеми с копитата, толкова по-лесно и успешно ще могат да бъдат излекувани.

Иновативната система за превантивно наблюдение и анализ на копита - MS Corundum на Shippers, освен сребърен медал, спечели също така и награда за хуманно отношение към животните (Animal Wellfare Award), която се връчва за първи път на изложението EuroTier 2018. След издояване на кравите те биват насочвани през врата към сканиращата система за копита - MS Hoof Scan. Докато кравата стои в слой от вода, нейните копита се изследват отдолу с Hoof Scan (скенер за копита) с ултразвук и в същото време се измерва нейното тегло чрез интегрирана система за претегляне. Системата за автоматичен анализ оценява получената информация и открива нередности. След следващото посещение в доилното помещение, откроените крави биват насочвани чрез допълнително разделение в помещение, където да бъдат лекувани. За тези цел, специалистите по грижа за копитата получават анализираните данни, снимките от скенера и информация за теглото на всяко отделно животно на таблета или мобилния си телефон.

С помощта на тази новаторска система, управителите на стадата ще могат за първи път автоматично да откриват проблеми с копитата, които да бъдат отстранени навреме. Чрез интегрирания софтуер отклоненията от модела на копито се разпознават на ранен етап и по този начин се подобрява благосъстоянието на животните. В съчетание със системата за управление, това води до по-малко сериозни лечения на куцащите крави, по-малко работно натоварване, по-висока млечна продуктивност на кравите и в крайна сметка до по-ниски разходи за ветеринарна помощ.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com