АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Нови отвори за приток на въздух Fantura

Нови отвори за приток на въздух Fantura

На VIV Europe в изложбения комплекс Jaarbeurs-Utrecht, Холандия Fancom показа две нови Fantura системи с отвор за приток на въздух. Успешните системи с отвор за приток на въздух бяха разширени с добавянето на таванен входен отвор и плъзгащ се отвор. Отличителна характеристика на Fantura системите с отвор за приток на въздух е специалната форма на входовия отвор, който изтласква по-добре входящия въздух и осигурява постоянно и равномерно подаване на свеж въздух в помещението при всички условия. Входовият отвор отстранява ефикасно спускането на студен въздух върху животните, така че да останат здрави и да се развиват по-добре при еднакви условия, което повишава еднородността.

Таванният входов отвор е специално конструиран за по-широки помещения с по-ниски тавани. Той дава възможност за предварителна обработка на входящия въздух. Специалната форма на входовия отвор Fantura означава, че при минимална вентилационна позиция, входящият въздух влиза бавно в помещението по протежение на тавана и така може да се смеси с въздуха в помещението. Плъзгащият се отвор Fantura е специално конструиран за помещения с полози, клетки или други препятствия, които могат да нарушат потока на въздух. Посоката на входящия въздух може да бъде повлияна, използвайки плъзгащи се ламели, които могат да бъдат независимо настроени в различни позиции.

Когато един конвенционален входов отвор е настроен на минимална вентилационна позиция, се създава дълъг и тесен отвор. Студеният входящ въздух има твърде малка маса и неговата скорост намалява твърде бързо, така че той се спуска върху животните. Специалната струя, образувана от клапана на Fantura входовия отвор, изтласква по-добре входящия въздух. Въздухът се насочва към тавана, където може да се смеси с топлия въздух вътре в помещението.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com