АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Новост в сепаратора на Boerger

Новост в сепаратора на Boerger

Все повече земеделски стопанства обмислят закупуването на технология за разделяне/сепариране. В същото време изискванията за този вид устройства стават все по-големи. Селскостопанските предприемачи търсят „универсални устройства“, които да се справят с голям обем оборски тор, да е високо съдържанието на сухото вещество в отделената твърда фаза и да преработват остатъци от ферментационни процеси. Съдържанието на сухото вещество трябва да може да се регулира между 18 и 38% в зависимост от предназначението. Освен това селскостопанските фирми биха искали да могат да контролират съдържанието на хранителните вещества с възможност за корекции в сепаратора.

За да се изпълнят всички тези изисквания, Bоerger обнови своя сепаратор Bioselect с допълнителна опция за настройка. В допълнение към регулируемото натоварване на сепаратора чрез захранващата помпа, регулируемата скорост на въртящия се шнек чрез технологията за управление и обтягането на пружината на мулти диска, в бъдеще, дължината на зоната за компресия и с нея тапата за твърдата фаза ще може да се регулира. Шнекът може да се измества аксиално, регулирайки дължината на тапата в зависимост от изискванията. В резултат на това, операторът на Bioselect вече може перфектно да настрои сепаратора според вида на материала, както и желаното съдържание на сухо вещество. Най-важните предимства обобщено са: по-голям обем на пропускателна способност, по-малка консумация на енергия и по-дълъг експлоатационен живот на сепаратора поради намаленото износване. Това изобретение представлява практическо по-нататъшно развитие на сепараторите за тор в посока на индивидуално настройване към използваните субстрати, което значително подобрява и опростява работата. Иновацията спечели сребърен медал на EnergyDecentral 2018.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com