АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Пакет за повишаване на ефективността от ECI-Distribution

Пакет за повишаване на ефективността от ECI-Distribution

Ако биогазът, генериран от биомаса, се преобразува в електричество, то по икономически и екологични причини, това трябва да се извършва с възможно най-висока ефективност. Всяко развитие, което увеличава устойчиво ефективността, на практика повишава конкурентоспособността на тези, които произвеждат електроенергия от биогаз и увеличава екологосъобразността на тази технология.

С EVE3 Efficiency Upgrade Package (пакет за повишаване на ефективността), носител на сребърен медал на изложението EnergyDecentral 2018, ECI-Distribution от Schwaz, Австрия предлага цилиндрова глава с четири клапана за газови двигатели. С оптимизираната геометрия на всмукателния и изпускателния клапан, и централно разположената запалителна свещ, е възможно понижаване на емисиите на азотни оксиди, повишаване на ефективността и намаляване на потреблението на газ. Цилиндровата глава може да се използва и за модернизиране на съществуващи газови двигатели. Увеличената ефективност на комбинирана система за топлина и електроенергия, модернизирана чрез продукта на ECI-Distribution, представлява по-нататъшно развитие с директен положителен ефект върху ефективността и намаляване на емисиите.

ECI-Distribution предлага компоненти за газови двигатели, разработени и конструирани изключително за компанията, с цел да се увеличи периода на експлоатация, както и да се подобри цялостната производителност на двигателите. ECI-Distribution намалява разходите за поддръжка и подобрява ефективността и надеждността на всички видове газови двигатели. Чрез оптимизиране на съществуващите технологии и разработване на нови концепции, компанията увеличава производството на енергия и намалява вредните емисии. Компанията предлага и консултации по решения за газови двигатели, използвайки съвременни технологии.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com