АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Приложение за оптимизация на хигиената в птицефермите

Приложение за оптимизация на хигиената в птицефермите

Процедурите за почистване и дезинфекция имат главна роля за предпазване от разпространението на патогени, причиняващи болести, от една група животни към друга, отглеждани в същото помещение. За да подпомогнат птицефермерите в прилагането на ефикасно управление на биосигурността, CID LINES разработи Калкулатор за Превенция на Разходите.

Едно ръководство за отлична управленска практика в птицефермите изисква подробен план за хигиенизиране, включително цялостно почистване и дезинфекция на всяко помещение или сграда между излизането на една група и влизането на следващата. В това ръководство е важно предварителното изчисляване на точните количества химикали, необходими за едно помещение, тъй като това води до по-точен разход на почистващи и дезинфекциращи продукти. Също така, това е от полза за околната среда, оборудването, работната сила, животните и птицепроизводителите.

Калкулаторът за Превенция на Разходите от CID LINES е разработен за таблети и смартфони, за да подпомогне птицепроизводителите относно взимане на правилни управленски решения за техните протоколи за хигиенизиране. Преди всичко, приложението служи като средство за изчисление. Въз основа на данните от фермата, то предоставя количеството на необходимите детергенти и дезинфектанти. Препоръката е базирана върху параметри, свързани с размера на помещението, време на престой и гъстота на животните. Изчислителният метод се основава на научни изследвания, както и на полевия опит на техническите специалисти от CID LINES. Освен като средство за изчисление, приложението служи и като средство за определяне на бюджета, което дава възможност на птицепроизводителите да пресмятат много точно количеството детергенти и дезинфектанти, необходими за един цикъл, за една година или за една птица.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com