АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Система за отстраняване на ферментационни остатъци

Система за отстраняване на ферментационни остатъци

Възникването на грешки, водещи до изтичане на субстрат, например от ферментационния резервоар на биогазова инсталация или от резервоар за съхранение на оборски тор, може да доведе до освобождаване на замърсяващи водата вещества и до пълното източване на резервоара. Дори ако загубата на субстрат е финансово приемлива, съществува опасност от сериозно замърсяване на повърхностните води, ако органичният материал достигне до тях. Този временен „дисбаланс“, освен неприятна миризма, ще предизвика и обществено недоволство. Освен това, замърсяването на повърхностните води с ферментационен субстрат води до значителни глоби.

Novatech от Wolpertshausen, Германия е разработила система за отстраняване на оборския тор и остатъците от ферментацията, по начин, който не позволява случайното отваряне на резервоара. Това се осъществява технически, като се използва принципът на множествено блокиране, познат от други области, който се използва за пръв път за това приложение. За да се отвори умишлено издърпващото устройство на резервоара, операторът трябва да извърши няколко последователни стъпки. Системата е здраво закрепена към стената на резервоара чрез твърда връзка. За да се премахне оборския тор или остатъците от ферментацията, трябва първоначално да се отворят предпазния и работещия плъзгач на резервоара. Ако операторът забрави да откачи маркуча и след това връзката на маркуча се откъсне, статично тестваният предпазител с обратно защитно устройство за затягане на блокиращия плъзгач, помага да се предотврати изтичането на по-големи количества субстрат. Това представлява практическо по-нататъшно развитие на съществуващ продукт по отношение на активната защита на околната среда и водите. Иновацията спечели сребърен медал на изложението EnergyDecentral 2018.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com