АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

ФМС Агро България проведе Първата си Годишна Среща

ФМС Агро България проведе Първата си Годишна Среща

На 4 февруари в хотел Риу Правец се състоя първата годишна среща на ФМС Агро България. Основната тема на събитието беше представянето на новите продукти и решения за растителна защита и хранене на растенията, както и листни торове, аминокиселини и биостимуланти от ФМС.

„Динамиката в сектора Търговия със семена, препарати за растителна защита и хранене на растенията е много висока напоследък, в т.ч. консолидиране на компании в невиждани до днес мащаби, повишаване на изискванията към произвеждащата се растителна храна, забрана на различни активни съставки и нови екологични норми. Всяка динамика винаги носи за едни рискове, за други възможности, Ние, българският екип на ФМС, работим за компания, която от 135 години продава препарати за растителна защита, и която има амбиции за своето бъдеще в глобален мащаб. Как ще ги осъществи? Чрез сериозния мащаб на развойна дейност, която да осигурява нови технологични решения за земеделието, чрез съблюдаване на високи производствени стандарти в заводите си. Чрез постоянно подобряване на бизнес процесите в компанията глобално във всяка една държава. И накрая, но не на последно място, чрез привличане на талантливи служители и чрез постоянно повишаване на тяхната квалификация“, разказа Димитър Дойчев, Управител на ФМС България, след което продължи с историята и целите за развитие на компанията.

Регионалният представител за Централна и Южна България г-жа Десислава Георгиева разказа за про-дуктите за растителна защита при житни култури, в т.ч. хербицидите Гранстар Супер, Рефайн Екстра, Фокстрот 69ЕВ и новият продукт Омнера ОД с ефективност и срещу самосевка технологична рапица и технологичен слънчоглед; трите фунгицида Импакт 25 СК, Риза 25 ЕВ и Азака срещу широк спектър от гъбни болести; и пиретроидния инсектицид Фюри 10 ЕК.

Г-жа Маргарита Петкова, представител за Северозападна България, представи продуктите за растителна защита при царевица и рапица. При царевица това са новият хербицид Съксесър ТХ, хербицидът Хемнико 24СК и инсектицидът Кораген. От ФМС планират пилотният проект за раздаване на феромонови уловки да продължи и тази година, като предстои той да бъде дигитализиран, и да се проследява пика на летеж на възрастното на царевичния стъблопробивач от разстояние. При рапица портфолиото на фирмата включва продуктите Авант 150 ЕК - иновативен инсектицид от новата химична група оксадиазини, фунгициът Азака и хербицидът Неро ЕК за контрол на плевелите от есента до пролетта.

Г-н Дилян Денков, представител за района на Североизточна България разказа за технологията Експрес 50 СГ при слънчоглед. Експрес 50 СГ е системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за контрол на широколистни плевели, който е за употреба само при слънчогледови хибриди, които са толерантни към него. Най-новият продукт за листно подхранване на ФМС е Симакс, на база кафяви морски водорасли, макро- и микроелементи. Г-н Красимир Кръстев, регионален представител за Югоизточна България представи балансирани листни торове и подобрители на почвата от ФМС за по-висок добив и качествена продукция.

Към финала на срещата г-жа Нели Йорданова, Генерален директор на АРИБ и Кирил Здравков, Управител на Агроекосистема, споделиха за новата система за събиране на опаковки от пестицидите, която е вече факт и в нашата страна, и от която могат да се възползват безплатно земеделските производители.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com