АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Екопелетите са икономично и алтернативно енергийно решение

Разговор с г-н Емил Кръстев, Управител на фирма ЗЕД-3

Екопелетите са икономично и алтернативно енергийно решение

Г-н Кръстев, като начало на нашия разговор, бихте ли представили на кратко фирма ЗЕД-3, нейната дейност и продуктите, които произвеждате?
Фирма ЗЕД-3 се занимава с производство на пелети от иглолистна и широколистна дървесина, без каквито и да е примеси, като предоставяме възможност всеки клиент предварително да заяви предпочитанията си за дървесината, от която да бъдат изработени пелетите. Фирмата се намира в Северозападна България, в село Трифоново, област Монтана, на главен път Е79. Производствената сграда се простира на площ от 10 дка и е построена по европейска програма.

За производството на пелетите използваме ново сертифицирано оборудване, както и създадени на място машини специално за целта, и транспортни ленти на водещи в областта производители. Производството на нашите пелети е съгласно всички изисквания за чистота на горенето, с висок енергиен капацитет и липса на вредни емисии. Крайният продукт се получава след необходимата термична обработка и пресоване под високо налягане през дюза с Ø6 милиметра. Също така, предлагаме проектиране и изработка на линии за производство на пелети с капацитет над 1 тон на час.

Ще споделите ли с читателите на списание АгроБио Техника каква суровина използвате във Вашето предприятие при производството на екопелети и защо?
Суровината, която се използва за производството на нашите пелети е целулоза, добивана в района на Стара Планина. Произвеждаме два вида пелети. Едните са от иглолистна дървесина, тъй като тя се отличава с висока калоричност и добро изгаряне. Предпочитаме бял бор, защото пелетите стават по-светли и съдържат по-малко смола.

Другият вид пелети, които произвеждаме, са от широколистна дървесина и по-специално от бук. Те са също много предпочитани от нашите клиенти, защото са високо калорични и камините на пелети бързо достигат своята работна температура, и същевременно са с перфектно изгаряне с ниско съдържание на пепел.

Като допълнение на предишния въпрос ще разкажете ли повече какви машини и технологии намират приложение при производството на екопетели във Вашата фирма?
Линията за пелети, с която работим в нашата фирма, е собствено производство. Тя е разработена, изградена и функционира по всички изисквания и европейски стандарти. Линията е реализирана изцяло от екипа на фирмата, а пелет машината и сушилнята са руски (ОГМ). Производителността на цялата производствена линия е 1 тон на час. Самата технология на производството включва раздробяване на дървесината на ситна фракция, сушене до необходимата за пелетиране влага, пелетиране - т.е направата на пелетите, последващо охлаждане на готовите пелети и опаковане на палета.

Как бихте насърчили хората, които все още се колебаят да използват екопелети, да преминат към тази по-екологосъобразна алтернатива?
Използването на екопелети има много предимства. На първо място разбира се е това, че са екологични, т.е димните газове са значително по-малко и съответно замърсяват по-малко атмосферата. Много удобни са и за градски условия, тъй като са компактни за съхранение. Също така, при достигане на установената температура, камината на пелети започва да подава по-малко, колкото да поддържа тази температура и от това идва икономичността на този вид отопление. Постига се пълно изгаряне с много малко отпадък. Камините на пелети имат възможност за настройване на температурата, както и модерната опция да бъдат пускани от разстояние. По този начин помещението може да бъде затоплено преди собственикът да е пристигнал.

Напоследък с непрекъснатото покачване на цената на тока, на природния газ и нефта, пелетите се оказват едно по-добро алтернативно решение за отопление на по-ниска цена и с добро качество.