АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Заедно намираме най-добрите решения

Разговор с г-н Димитър Дойчев, Управител на ФМС Агро България

Заедно намираме най-добрите решения

Г-н Димитър Дойчев работи повече от 25 години в областта на търговията със семена и продукти за растителна защита. Завършил е Аграрен Университет Пловдив през 1992 година със специалност Растителна Защита. Завършва Мениджмънт в съвместна програма на Нов Български Университет и Open University UK. През последните 18 години работи в международна компания за селекция и продажба на семена, като 15 от тях като мениджър на компанията за България. От месец октомври 2018 година е управител на ФМС Агро България.


Г-н Дойчев, като начало на нашия разговор, бихте ли представили днешния облик на фирма ФМС Агро България?
Доста се говори напоследък около ФМС, затова ще си позволя първо да разкажа малко за нашата компания. ФМС е създадена в Калифорния през далечната 1883г. и от самото си основаване предлага на земеделските производители различни иновативни технологични решения. През есента на 2014 година ФМС приключи процеса по покупката на датската компания Хеминова. През 2017 година ФМС закупи значителна част от бизнеса на американската компания ДюПон, с чието придобиване, ФМС стана една от най-големите компании в глобален мащаб в бизнеса с препарати за растителна защита, листни торове и биостимулатори. За компанията работят около 6500 различни специалисти. Изследователската и развойна работа е концентрирана в 23 научни центъра, а производството – в 26 производствени предприятия в цял свят. Българският екип на ФМС има удоволствието да бъде част от една от най-иновативните компании в сектора. Следователно, имаме възможност да предлагаме и ще предлагаме и в бъдеще едни от най-печелившите решения на родните земеделски производители.

На нашите читатели ще им е интересно да се запознаят с новите попълнения в портфолиото на фирмата. Бихте ли разказали за тях?
През 2019 година ще предложим на земеделските производители нашия нов хербицид при пшеница Омнера™ ОД. Хербицид, който е с три активни вещества, работещи по два различни начина, което осигурява по-високата ефективност и силна антирезистентна стратегия на препарата. Този продукт осигурява защита, каквато множество други продукти не могат да осигурят на растенията в контрола на широколистните плевели, включително най-трудните за борба плевели в пшеницата. Освен това, формулацията на хербицида е такава, че нашите клиенти трябва по-малко да се притесняват по отношение на климатичните условия към момента на приложение, относно количеството на работния разтвор и дюзите на изпръскващата техника. Омнера™ ОД е с отлична селективност и ефективност срещу голям брой, включително и най-тежките за борба, широколистни плевели при зърнено-житните култури. За предстоящата година сме подготвили три нови пакетни предложения за нашите клиенти.

Първото включва най-селективния, най-мекия хербицид при пшеницата на ФМС, който същевременно е и с много добра ефективност срещу множество широколистни плевели в културата - Гранстар® Супер, в добавка с отлично допълващи се фунгициди със системно действие и бърз инициален ефект, покриващи широк спектър от заболявания - Импакт™ 25 СК и Риза™ 25 ЕВ. Второто пакетно предложение включва отново хербицида Гранстар® Супер, фунгицида Импакт™ 25 СК и още един фунгицид от групата на стробилурините-Азака™. По този начин осигуряваме на есенните зърнено-житни култури още по-добра защита срещу основните патогени и предлагаме на земеделските производители гъвкавост при третиранията и оптимизиране на разходите. Третото пакетно предложение е комбинация от два хербицида - Гранстар® Супер и Фокстрот™ 69 ЕВ, с който даваме едно отлично решение за контрол на широколистните и на важни, трудни за контрол житни плевели. За контрол на болестите отново предлагаме фунгицида Импакт™ 25 СК.

При царевицата предлагаме за първи път хербицида Съксесър™ ТХ, който съдържа две активни вещества в комбинация, която никой от нашите конкуренти не предлага. Съксесър™ ТХ се прилага след сеитба преди поникване или ранно вегетационно до 4-ти лист на културата в доза 300-400 мл/дка. При рапицата ще предложим отличния хербицид Неро™ ЕК, който също няма аналог на пазара.

От множеството листни торове и биостимулатори ще спомена само най-новия, Симакс. Симакс е натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията. Симакс може да се прилага в доза 150 мл/дка при всички ключови земеделски култури. Използван в ранни фази от развитието на културите, Симакс стимулира метаболизма като цяло. Това от своя страна увеличава приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растенията в периоди на активен растеж.

Като допълнение на предишния въпрос, бихте ли споделили за новата продуктова и търговска политика?
Като една от най-големите компании в сектора, ФМС не допуска компромиси в обслужването на своите клиенти. Изследователската дейност, дейността по изпитването на препаратите - винаги гарантира на нашите клиенти, че продуктите, които предлагаме са на топ ниво като селективност, като ефективност и като качество. ФМС е компанията, която предлага едни от най-качествените препарати за растителна защита, листни торове, биостимулатори и аминокиселини. Това ни отличава от редица наши конкуренти. Екипът ни е съставен от подготвени хора и се гордеем с доверието, което имаме в лицето на едни от най-добрите дистрибуторски фирми в страната. Продуктите ни се използват в множество отлични стопанства за зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство и трайни насаждения. Благодаря на всички, които ни се доверяват!

И за финал - какви са Вашите очаквания за предстоящата година?
Много предизвикателства има пред нас, както по отношение на производители и доставчици на препарати, торове и биостимулатори, така и пред нашите клиенти. Климатичните промени, динамиката на цените на зърното, повишаващите се изисквания към нас от страна на европейската администрация, лошите, дори криминални практики при употребата на препарати за растителна защита и торове. Отчитайки този сложен фон, очевидно е, че всички трябва да положим усилия и да работим заедно, за да намерим най-добрите решения. Ние ще отговорим, предоставяйки иновативни продукти и технологии, отлични по качество продукти, както и отзовавайки се с готовност за съвместна работа по решаване на всякакви стратегически задачи пред родното земеделие.