АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Нашите амбиции са да върнем признанието и авторитета на българското овцевъдство

Разговор с проф. Иван Станков, Изпълнителен директор на Националната Овцевъдна и Козевъдна Асоциация (НОКА)

Нашите амбиции са да върнем признанието и авторитета на българското овцевъдство

Проф. Станков, бихте ли представили дейността на Националната Овцевъдна и Козевъдна Асоциация ?
НОКА е браншова организация, която обединява по-голямата част от овцевъдите и козевъдите в страната. Основната ни задача е да защитаваме интересите на овцевъдите и козевъдите, и техните продукти да бъдат изкупувани на приемливи цени, за което непрекъснато водим битки. Друга много важна задача е постигането на генетичен прогрес при животните, чрез използването на качествени мъжки разплодници и съвременни репродуктивни технологии и методи на селекция. Гоним и технологичен прогрес, чрез използването на естествените природни ресурси, което се отнася повече за автохтонните породи, и създаване и въвеждане на съвременни технологии за комерсиалните породи със съответната механизация и автоматизация, като вече имаме такива стада, макар и не много на брой.

Как бихте коментирали технологиите в българските ферми за овце и кози?
На лице е силна поляризация. По-голямата част от овцете и козите се отглеждат по традиционния начин – пасищно с пастир, което го няма в другите европейски страни, където всичко е парцелирано и хората отглеждат животните безпастирно. Всички процеси като хранене, доене и стрижба се извършват ръчно при тази по-голяма част. Другата по-малка част са уедрените ферми, които прилагат съвременни технологии за оборно отглеждане с механизирани и автоматизирани линии за хранене, доене и стрижба. Това са двете крайности – имаме примитивно, имаме и конвенционално млечно овцевъдство, което е добре развито в страната, но все още продуктивността не ни задоволява.

Какви са основните трудности, пред които е изправено овцевъдството и козевъдството в България?
Голям е проблемът с изкупуването на млякото, както и с изключените от разплод животни. Има изисквания за продуктивните породи да се доказват по 70 литра мляко, което не е проблем. Проблемът е в това, че мандрите отказват да го изкупуват или предлагат много ниски цени. Проблем има и с работната ръка, която е ниско квалифицирана и не достига. Ранните агнета се реализират основно по Великден и Гергьовден. Проблемът при тях дойде с изисканията на ЕС, който забранява клането при домашни условия. Трябва да има специална стаичка-кланица, вода, което все още на този етап не може да се осигури. А ако се загуби този великденски и гергьовденски пазар, първата ръка няма да може да се продаде на изгодни цени и за това търсим решение. По-голям е проблемът с втората ръка – по-късните агнета, за които няма пазар. Водихме преговори с Турция, но не стигнахме до споразумение. Сега отново се опитваме да подновим разговорите с тях, защото това е един добър пазар. Останалите трудности са тежките административни, бюрократични и особено ветеринарномедицински изисквания. Това са европейски регламенти, които трябва да се спазват стриктно. Също така, нашите овцевъди са най-малко овцевъди. Те са и счетоводители, и търговци, и преработватели, и компютърни специалисти. Това са по-накратко основните трудности.

Какви събития планира асоциацията през 2019 година?
Имаме много амбициозна програма. Нашият съпредседател г-н Симеон Караколев също прави всичко необходимо да изпълним нашите поети ангажименти. На първо място е създаването на Център за изпитване на мъжките разплодници по потомство и оценка на развъдната стойност. Селекцията е на ниско ниво и за това нямаме особенo добри резултати. До като хората доят по 400 литра мляко от овца, ние сме на стотина, което трябва да се промени. Тази промяна става с качествени мъжки разплодници и за това създаваме този център. Тези, които се докажат, че са пълни подобрители, ще използваме максимално най-напред в нуклеуса, а след това и в останалите репродуктивни стада. Създаваме този център с много настояване. Неговата база е в Павликени. Взимаме участие във всички мерки и подмерки. По мярка 4.2 създаваме групи и организации на производители. В Националната асоциация за развъждане на млечни овце работим много сериозно по този въпрос. Чрез групите производители и организациите, и после по мярка 9, ще искаме подобряване на административното и счетоводното обслужване. Целим създаване на офиси във всички областни градове, където ще назначим администратори, които да поемат бюрократичната работа и да се облекчат овцевъдите. В офисите ще има и счетоводители, които да извършват счетоводното обслужване и хората няма да плащат за това, защото то ще става по мерките, а по-нататък, като се стабилизират нещата, ще имаме достатъчно фондове да го правим. Предвиждаме и сериозно участие по мярка 16 за развитие на селските региони и иновациите. Това, което много ни тревожи е, че културата на производство е ниска. Искаме да участваме с образователни програми, за да могат хората да се подготвят и да посещават страни с развито овцевъдство. Въвеждаме и информационна система за намаляване на бумащината и бумаготворчеството, защото и това го има. Промени в законодателството също очакваме. Предстои да излезе Законът за животновъдството. По него сме дали нашите виждания, като наблягаме на идентификационната система и сме в постоянни преговори с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), защото има много проблеми с тази система. Не може да се докаже ясно произхода на животните, защото като падне марката, я слагат на друго животно и селекцията заминава. Искаме болуси, искаме генетичен анализ, и това го предвиждаме за следващата година. Планираме също така традиционните изложения на Арбанаси, край Петропавловския манастир, които правим всяка година. Ще има и едно голямо изложение на Рожен тази година. Предвиждаме и много други неща.

Как виждате бъдещето на българското овцевъдство?
Какво да Ви кажа за бъдещето - това е най-голямата ми тревога. Много съм изприказвал по този въпрос. България е била на 5-то място в света по брой овце на 1000 дка стопанисвана площ и по реализирани животни за месо. По млечно овцевъдство също сме били на едно от първите места, а сега сме на едно от последните, защото овцете от 11 милиона слязоха на милион и триста, козите от милион - на 250-260 хиляди. Нашите амбиции са да върнем признанието и авторитета на българското овцевъдство, като защитим българските автохтонни породи, а също така и чрез създаване на културни, високопродуктивни породи. Смятам, че чрез тях, а също така и чрез интродуцираните млечни и месодайни породи, при всички случаи ще вдигнем нивото на производство. Също така и с мерките, които Ви казах, предвиждаме скъсяване на хранителната верига, защото групите производители ще могат да създават мини мандри, мини кланици, и ще имат възможност да правят директни продажби. Това е написано и в резолюцията на ЕС. Така че, това при всички случаи може да се каже, че е нещо добро за бъдещото на овцевъдстото и козевъдството. Нека да не гоним големи цифри, но при всички случаи трябва да увеличим малко поголовието на България, и да възстановим позициите на българското овцевъдство, което е било винаги водещо за България.