АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Посланието ни към животновъдите е да вярват в себе си и в нас

Разговор с д-р Мирослав Първанов, Председател на Българската Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни (БАВЛПЖ)

Посланието ни към животновъдите е да вярват в себе си и в нас

В началото, бихте ли представили Българската Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни?
Нашата асоциация е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В Асоциацията може да членува всеки български гражданин, член на Българския ветеринарен съюз. Асоциацията има следните основни цели: да съдейства за развитието на ветеринарната медицина в областта на продуктивните животни, като развива и утвърждава европейските практики и подходи в областта на животновъдството и ветеринарната медицина, да подпомага повишаването на професионалната квалификация на ветеринарните лекари, практикуващи с продуктивни животни. За една година от своето съществуване ние се увеличихме петкратно и проведохме 5 обучителни семинара.

Какви са предизвикателствата пред ветеринарите в животновъдството?
На първо място - силно се свива сектор говедовъдство, поради непосилните условия, пред които са поставени фермерите - ниски изкупни цени на млякото, скъп фураж, високи изисквания за регистрация по чл.137 от ЗВД и наредба 44, високи изисквания за получаване на субсидии, които пък никак не са съизмерими с европейските. На второ място - от 2014г. насам, България се оказа на фронта на нахлуващи от тропическите райони на Азия и Африка нови и екзотични болести. Не на последно място - световна тенденция е нежеланието на ветеринарни лекари да работят в сектора с продуктивни животни, поради ниско заплащане и тежките работни условия.

Какво е значението на иновативните технологии за сектора?
В сектор животновъдство, очевидно навлизат нови и модерни технологии, които обаче са свързани с едно уедряване на фермите и буквално изчезване на дребните, дори и семейните ферми. Интересното в случая е, че в Европа и развитите страни се забелязва един обратен процес – връщане към отглеждането на животни в среда близка до естествената им - природна. Продукцията показно се нарича БИО и е значително по-скъпа, но пък по-здравословна и съответно по-търсена. И на целия този фон, най-жалкото е, че ние унищожихме българското село, като ликвидирахме поминъка на тези хора, а сега ни се иска с вълшебна пръчка да се върнем към производството на здравословна храна. Така че значението на иновативните технологии може да е голямо, но когато говорим за производството на вкусна и здравословна храна не винаги принципите за максимална печалба и конкурентоспособност са над всичко.

Какви са целите и плановете на асоциацията през 2019г.?
Целите ни са амбициозни, но пък ясни и изпълними. Най-важната е да утвърдим продължаващото обучение на ветеринарните лекари, практикуващи с продуктивни животни, защото въпреки високото ниво на нашите специалисти и признанието, което те получиха от своите европейски колеги, във връзка със справянето с новите инфекциозни болести, нахлули на стария континент, ние не се заблуждаваме, че предизвикателствата тепърва предстоят и трябва да сме готови да ги посрещнем. На второ място, имаме амбицията да променим сегашното законодателство и най - вече Закона за ветеринарномедицинската дейност, който е пълен с неработещи и проблемни разпоредби.

Какво послание бихте отправили към животновъдите?
Към животновъдите имаме ясно послание и то е - да не се предават, да вярват в себе си и в нас – ветеринарните лекари, защото съм убеден, че въпреки трудностите, ние имаме способности и възможности, не само да достигнем европейските стандарти, но и да им покажем как се прави и дори къде те грешат!