АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 1, 2019

Corteva Agriscience e със заявка да бъде една от най-иновативните фирми в земеделието

Разговор с г-н Веселин Петков, Търговски мениджър Продукти за растителна защита

Corteva Agriscience e със заявка да бъде една от най-иновативните фирми в земеделието

Бихте ли представили новата визия на компания Corteva Agriscience?
От миналата година беше оповестено, че Corteva в същност обединява трите бранда - Dow AgroSciences, DuPont Растителна Защита и DuPont Pioneer Семена. Използваме това лого в рекламната кампания през 2019г., защото фирмата предстои да бъде регистрирана окончателно през втората половина на годината във всички държави, където оперират трите фирми. Името на Corteva е събрано от двете думи – core, което означава сърце и teva – земя, т.е. сърцето на земята.

Какви ще бъдат приоритетите на компанията и какво ново да очакват фермерите през 2019 година?
Corteva дава категорична заявка да бъде една от най-иновативните фирми в земеделския бранш, имайки предвид, че предлага два от най-важните компонента за земеделското производство - от една страна царевични и слънчогледови хибриди, като предстоят хибриди и от други култури, и от друга страна - продукти за растителна защита на двата гиганта DuPont и Dow AgroSciences. За 2019г. ще бъде характерно, че в търговската ни листа ще бъдат включени продукти и на двете фирми.

При житните култури предлагаме 5 хербицида. От комплексните, насочени срещу житни и широколистни плевели, на първо място е Корело Дуо. Той е ефективен срещу трудните за контролиране плевели като овча власатка, видовете райграс и овсига, срещу упоритите ефемери и технологичните самосевки от слънчоглед и рапица. Борбата с технологичната рапица и с житните плевели е добре да се извежда на есен, защото при топло време житните плевели се появяват още тогава. Продуктът се прилага разбира се и на пролет и има широк прозорец на приложение – от 3 лист до вретенене на пшеницата. Друг такъв хербицид е Палас, чийто единствен недостатък е, че не действа на мака. В такъв случай препоръчваме смесването му с Дерби Супер в доза 2,5 г/дка. От продуктите срещу широколистни плевели, на първо място е Дерби Супер Едно с второ търговско име Ланселот, ефективен срещу упоритите ефемери, устойчиви на сулфонилурейните хербициди и срещу технологични самосевки от слънчоглед и рапица. Прилага се на есен и пролет с широк прозорец на приложение. Старане Голд е еталон за два много проблематични плевела – прераснала лепка и поветица и е регистриран и за царевица.

Мустанг е хербицид също изпитан в практиката срещу широколистни плевели и с безкомпромисно действие срещу технологичната самосевка от рапица.

Тази година предлагаме пакет от Дерби Супер Едно + Алегро срещу всички широколистни плевели и всички важни икономически болести по пшеница и ечемик. Алегро е фунгицид на BASF от концепцията AgCelence, който Corteva ще продава екслузивно през 2019г. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол по отношение на видовете ръжди и септория дава по-удължена защита срещу тези болести. Също така усилва фотосинтезата и блокира хормона етилен, който се синтезира от културата при стресови условия. И двата продукта в пакета ще бъдат на по-добра цена през целия сезон, от колкото индивудално оферираните.

Царевицата предстои да бъде много важна култура с увеличени площи спрямо 2018г. При нея имаме няколко хербицидни предложения. Комбинираният хербицид Ариго е с приложение от 2 до 8 лист на културата срещу житни и широколисти плевели. Той има удължено почвено действие и се справя с плевелите от т.нар втора вълна на заплевеляване. Принципал Плюс е също комбиниран вегетационен хербицид, наричан от фермерите „косачката“, защото е безкомпромисен срещу всички налични житни и широколистни плевели . Като основно противожитен хербицид ще предлагаме Виктус, на база никосулфурон в ОД формулация, включен в два пакета , в които продуктите ще са на по-добра цена. Първият пакет е Виктус + Мустанг срещу житни и широколистни плевели, които могат да се прилагат разделно или съвместно спрямо обстановката на полето. Другият пакет е Виктус + Кабадекс Екстра. Кабадекс Екстра съдържа мезотрион и флорасулам и е насочен срещу целия спектър от широколистни плевели при царевица с удължено почвено действие. Прилага се съвместно с Виктус или разделно. Тези два пакета дават гъвкавост на фермерите спрямо наличните плевели на полето. За рапицата Corteva предлага два хербицида – Лонтрел 72 ВГ, с есенно и пролетно приложение и Галера Супер срещу широколистни плевели, надграждащ Лонтрел, действайки на упоритите ефемери, лепката, полския мак и др упорити широколистни плевели. Практически това е най-широкоспектърният хербицид срещу широколистни плевели при конвенционална рапица.

При специалните култури продуктовото фолио на Corteva е изключително богато. Изпитани инсектициди са Дурсбан и Релдан. Нови предложения са Синейс – инсектицид за биологично производство на зеленчукови и овощни култури, Делегат – инсектицид, високоефективен и с дълъг период на защита срещу пеперудови и трипс и особено срещу нощенките, Клоузър - нов инсектицид на база на ново активно вещество Isoclast със пълно системно действие срещу оранжерийна белокрилка и листни въшки, които вече имат резистентност срещу много от продуктите на пазара. Видейт 10 Г и 10 Л са добре познати инсектициди и нематоциди. При лозята добре познати фунгициди са Икуейшън Про, Талендо Екстра. При овощните са фунгицидите Систан Екозом и Индар. Нов фунгицид ще бъде Фонтелис с ново активно вещество от групата на SDHI-те с приложение при овощни култури срещу струпясване и брашнеста мана; срещу сиво гниене, склеротиния и брашнеста мана при зеленчукови култури и при ягоди срещу сиво гниене с изключително кратък карантинен срок.

Заявихте, че ще бъдете една от най-иновативните компании. Как планирате да постигнете тази цел?
През следващите 2-3 години ще представим нови продукти, които са на база нови активни вещества, генериращи в себе си нещо допълнително, надграждащо това, което се предлага в момента. Визирам нови хербициди при житни и при рапица, вегетационен хербицид при слънчоглед срещу упоритите широколистни плевели при тази култура, какъвто до момента няма на пазара. Предстоят нови хербициди за ориз и за царевица. Също така нови фунгициди, които са комбинация от едно ново активно вещество + триазол или стробилурин срещу целия комплекс от болести при житните култури. Предстоят инсектициди и фунгициди при специалните култури. Два комбинирани фунгицида ще бъдат на база Зорвек - търговското име на едно ново активно вещество с пълно системно действие срещу обикновените мани по лозата, зеленчуковите култури и др. Предстоят и много интересни продукти, които нямат аналог на пазара. Това са т.нар. азот-стабилизатори, които на първо време ще бъдат насочени за царевица. След тяхното приложение, усвоимостта на азота достига до 100%, тъй като няма загуби от неговото измиване и денитрифициране. Нов фунгицид за обеззаразяване на семена ще бъде Лумизена, на база Зорвек, срещу маната по слънчоглед, с който ще бъдат готово третирани обеззаразени семена на слънчогледов хибрид със 100% устойчивост срещу този патоген. Другият нов продукт е Лумипоза – инсектицид за готово обеззаразени семена от рапица срещу телени червеи и листни бълхи.

За финал - какво пожелание бихте отправили към нашите читатели?
Пожелавам на всички 2019 година да бъде една много добра, здрава, плодородна и по-успешна от 2018. Природата да не ни изненадва неприятно както предходната година и да бъде една наистина добра и успешна година, защото нашите фермери го заслужават, имайки предвид усилията, които полагат в тяхната работа.