АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Ефективно отделяне на камъни и отпадъци от почвата с Кофите Cat® Skeleton

Ефективно отделяне на камъни и отпадъци от почвата с Кофите Cat® Skeleton

Кофите Cat®Skeleton намират приложение в редица отрасли, в това число селско стопанство, строителство, разчистване на терени, разрушаване, озеленяване и обработване на вторични суровини. Благодарение на усилената конструкция на кофите Cat® Skeleton се постига оптимално отделяне на камъни и едри отпадъци от почва и пясък. Кофите Cat® Skeleton са проектирани за употреба с мини челни товарачи, челни товарачи с висока проходимост, компактни верижни товарачи и компактни колесни товарачи. Включените редица конструктивни елементи осигуряват ефективна работа и дълготрайна издръжливост.

Подсилени стоманени пръти с диаметър 1,25 инча (31,75мм) на разстояние 64мм за оформяне на дъното и задната стена на кофата се използват в базовата конструкция на кофите. Дебели плочи с правоъгълни отвори оформят страничните стени на кофата, а правоъгълна рамка, изработена от подсилена стомана и включваща две прегради за камъни от стоманени плочи, заздравяват задната стена на кофата. Преградите за камъни служат за задържане на материал, намалявайки разсипването и увеличавайки производителността. Стоманени подсилващи планки са заварени между най-външните пръти на дъното и страничните стени на кофата за допълнителна издръжливост. Насочените напред краища на прътите в пода на кофата са захванати към подсилена носеща греда, разположена между (и заварена към) страничните стени на кофата. Тази греда не само осигурява опора, но позволява също и използването на кофата като гребло за подравняване. Към предните върхове на прътите и носещата греда са заварени стоманени шипове, които подобряват проникващата сила, посредством първоначално проникване между камъните и отпадъците в почвата по-ефективно, отколкото би могъл един солиден режещ нож.

Елтрак България е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и минна механизация, дизелови и газови двигатели, генератори и кари, признати в целия свят като най-производителни и надеждни.

Централата на Елтрак България се намира в София, където фирмата разполага с модерен търговско-сервизен център с необходимото техническо оборудване, осигуряващо пълно обслужване на клиентите. Компанията има още три търговско-сервизни центрове – в Бургас, Варна и Стара Загора. Над 30 мобилни сервизни специалисти с напълно оборудвани автомобили покриват територията на страната и осигуряват поддръжката на машините и на самите работни площадки на клиентите.Елтрак България

София 1331,
тел.:02/ 8183000
факс:02/ 8083131