АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Технологични решения до ключ за белене на слънчоглед от ELICA

Технологични решения до ключ за белене на слънчоглед от ELICA

1 + 2 + 3 + 4 = ELICA
Печелившата формула на иновативната фирма

1 - Собствена технология
ELICA се фокусира силно върху научноизследователската и развой- на дейност, като постоянно разработва нови и подобрява теку- щите си технологии за белене на слънчоглед, почистване на зърно, подготовка на семена и производство на фуражи. По този начин успяваме да предоставим иновативни решения на нашите клиенти.

2 - Енергоефективност
Продуктите и технологиите на ELICA включват разработки, които намаляват драстично консумацията на електроенергия. Пример за това е аспирацията със затворен цикъл, част от ELICA Въздушноситов сепаратор. За премахване на леката фракция от основния поток, преминаващ през машината, тя ре- циклират същия въздух, като по този начин не само спестяват енергия, но и елиминират нуждата от циклон. Използва се утаителна камера, която предотвратява запрашаването на работната среда и позволява климатизиране на помещението.

3 - До ключ
Екип от инженери конструктори, проектанти и технолози предоставят индивидуални проекти на нашите клиенти. Прите- жавайки тази иновативност и гъвкавост, напълно интегрирана в организацията, ни помага да отговаряме на клиентските и пазар- ни нужди бързо и ефективно.

4 - Висок рандеман
Благодарение на продължителната работа върху подобряването на дизайна и функционалността на продуктите, предлагани под марката ELICA, успяваме да подобрим качеството и ефектив- ността на работа на нашите клиенти. Линиите за обработка на слънчогледова ядка, произведени от ELICA, достигат рекорден рандеман над 60% цяла ядка.

ELICA е фамилна компания, ориентирана към производството на инсталации за транспортиране, почистване и белене на слънчоглед, наследила 90 години национални традиции в беленето на слънчоглед.

С всяка нова произведена машина, екипът от инженери усъвършенства технологиите за белене на слънчоглед.

Линиите за белене на ELICA са компактни, с висок капацитет и намират широко приложение в маслодобивната и хранително-вкусовата индустрия.

Лющачът, изцяло разработен от инженеринговия екип на ELICA, е с по-голямата контактна повърхност на контра барабана от предлаганите на пазара. По този начин се увеличава капацитетът на белене и се намалявана скоростта на обработката. Равномерното разпределяне на входящия материал по цялата си ширина на машината се постига чрез опцията за регулиране на скоростта на захранващото устройство.

Благодарение на усъвършенстваната конструкция на лющача, защитена с полезен модел, се постига високо качество на финалния продукт, без необходимост от повтаряне на цикъла, с малки кколичества остатъчни люспи и ниско съдържание на масло в тях /при белене в маслодобивни заводи/. Лющачът има вграден магнитен сепаратор, който улавя феритните частици от потока материал. Износоустойчивите части на машината увеличават многократно нейния живот. Освен това, за да се спести място и енергия, да се подобри крайният продукт и условията на работа, се използва аспирация със затворен цикъл ELICA ABZ.

Постоянните иновации и бързото развитие през годините ут- върждават ELICA като предпочитан партньор на български и международни компании на пет континента.

Постиженията на компанията се основават на продължителна- та работа със собствени преработвателни линии, разположени непосредствено до производствената база.

Благодарение на това и придобитите безценни знания повишават предимството на компанията пред конкуренцията по отношение на:
- Eнергийна ефективност на продуктите
- Оптимизиране на производственото пространство
- По-ниски разходи за монтаж поради модулната конструкция на оборудването
- Удобна за потребителя автоматизация и контрол на процесите
- Собствени технологични разработки в беленето на слънчоглед
- Природосъобразни и подобряващи работната среда технологии

ELICA успешно интегрира своите технологии в маслодобивната и хранително-вкусовата промишленост, както и в индустрията за почистване и подготовка на семената.ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР

София 1000,
тел.:02/ 820820
факс:02/ 820820
089/ 3663883