АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

ФМС – Цялостни решения за предпазване на културите и повишаване на добивите

ФМС – Цялостни решения за предпазване на културите и повишаване на добивите

Избирайки растителната защита на която да се спре, всеки земеделски производител е добре да се съобразява с конкретната метеорологична обстановка и спецификите на полето.

В последните години листното приложение на микроелементи и биостимулатори се превърна в неизменна част от технологията за отглеждане на растенията и доведе до видимо увеличение на добивите и качеството на земеделската продукция.

ФМС Агро България предлага богат набор от висококачествени продукти за листно подхранване, произведени в Англия, съдържащи макро- и микроелементи, а така също и новият биостимулатор СИМАКС и аминокиселините ВЕРДИЛАКС и ВЕРДИЛАКС СаВ.

СИМАКС е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот,фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

СИМАКС осигурява повишаване на нивата на растителните хормони (особено на цитокинините), което стимулира метаболизма на растението като цяло. Това от своя страна стимулира приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати от културното растение. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растението в периоди на активен растеж.

СИМАКС подобрява усвояването на хранителни вещества и вода, повишава устойчивостта на воден недостиг, стимулира растежа на културите и развитието на кореновата система.

СИМАКС се прилага в доза 150 мл/дка при основните полски култури. Най-добър ефект се постига, ако първото третиране се извърши в начални фази от развитието на културата и повторно третиране се направи след 6 седмици.

Приложен в подходящата фенофаза СИМАКС стимулира метаболизма на растението като цяло.

Аминокиселините на ФМС - ВЕРДИЛАКС и ВЕРДИЛАКС СаВ са ефикасно решение, подпомагащо намаляването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази на растеж. Тези продукти дават отличен старт на културата за постигане на оптимални добиви.

Листните торове на ФМС са разработени въз основа на действителните нужди на културите от хранителни елементи.

Високата концентрация на макро- и микроелементи, съчетана с усъвършенстваните технологии за активиране на по-доброто проникване в растенията, прави листните торове на ФМС изключително ефективни за по-доброто и по-пълноценно подхранване на растенията.

Микроелементи за житни култури е висококонцентрирана суспензия. Използван в началните етапи на развитието на културата, този листен тор, благодарение на комбинацията от елементите, съдържащи се в него, спомага за по-голямата механична устойчивост на растенията и намалява опасността от полягане. Проду-

ктът се прилага в доза 100 мл/дка от 3-ти лист до края на вретенене на културата.

Когато има видимо затруднено усвояване на почвения азот препоръчваме приложението на Вертекс Хай-Н 34 в доза 300 мл/ дка от начало на братене до вретенене на културата.

AСМ Комплекс представлява балансирана смес от основните хранителни елементи азот/фосфор/калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой култури. AСМ комплекс e източник на жизненоважни хранителни елементи за културите в периоди на активен растеж или в условия на стрес. Продуктът може да се прилага по всяко време, когато е не обходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества.

Фолиар Екстра е един от ключовите листни торове на ФМС - комплексен листен тор с макро и микроелементи, който се прилага от 3-ти лист до края на вретенене в доза 200 – 250мл/дка. Най-добър ефект се постига, когато продуктът се приложи в ранни фази от развитието на растенията с цел бърз старт на културата. Фолиар Екстра е подходящ и за преодоляване на възникнал стрес, вследствие на метеорологични фактори или хербицидни повреди. Продуктът включва и допълнителни прилепители, което гарантира максимално усвояване от растенията на елементите в него.

Продуктите за листно подхранване на растенията, СИМАКС и аминокиселините, които ФМС предлага налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ.ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

София 1680, бул. България 102
ет. 5, офис 59
БЦ Беллиссимо
тел.:02/ 8185656
факс:02/ 8548844
088/ 5787638