АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Дигиталните технологии на фокус в SIMA 2019

И тази година международното агро-бизнес изложение SIMA събра голям брой посетители във френската столица Париж. Повече от двеста и тридесет хиляди професионалисти от цял свят се събраха в изложбения център Норд Вилпен, за да се запознаят с най-новите иновации, да обсъдят предизвикателствата, пред които е изправено понастоящем селското стопанство, както и да намерят конкретни решения за ежедневните си дейности.
В настоящия брой на списание АгроБио Техника отправяме поглед към основните технологични тенденции, наблюдавани по време на изложението. Представяме накратко и част от отличените от международното жури продукти и технологии в областта на земеделието и животновъдството.


След 2 години, светът на селското стопанство отново се събра на изложението SIMA за да сподели многобройните си иновативни решения и проекти. Тази година в събитието се представиха с 12,5% повече чуждестранните участници от 42 различни държави. Броят на посетителите, идващи от над 140 страни от целия свят, нарасна с 25%, а официалните международни делегации бяха над 400.

В съответствие с актуалните предизвикателства, стоящи пред селскостопанския сектор, SIMA представи цялостен преглед на разнообразието от продукти и решения. Освен с огромните изложбени площи, това беше постигнато и чрез многобройни конференции и събития, които привлякоха над 2000 професионалисти в бранша. Темите включваха дискусии относно основните предизвикателства, пред които е изправено днес селското стопанство, такива като био земеделието, системите за култивиране на бъдещето, селското стопанство в дигиталната ера, животновъдството и аграрните технологии. Беше проведена Африканската среща на високо равнище, като се състоя международната конференция за практическото развитие на африканския континент, която събра около 200 души, с интерес към региона. Денят на дилърите на SIMA също събра представители от цял свят, за да обсъдят темата за обучението и развитието на селскостопанския бизнес.

Новост за SIMA през 2019 година беше и Hackathon, организиран от La Ferme Digitale, което заедно със състезанието Atos даде възможност на програмисти и професионалисти от земеделския сектор да работят в продължение на 48 часа върху данните за земеделско пространство. Първа награда беше присъдена на Ohm sweet home за техния проект Mes Parcelles (моите парцели), който се използва за подобряване на определянето на потенциала на слънцето чрез Sentinel.

В рамките на няколко години, съпътстващата проява SIMAGENA се превърна в значимо събитие за генетиката на едрия рогат добитък. Денят на добитъка, който през 2019 година за първи път е част от събитието, съдържаше много интересни моменти, включително презентации, международни търгове и различни дискусии. От особено значение на това събитие беше европейският рекорд - юницата Gah Olga des Grilles беше продадена за 130 хиляди евро на канадски и германски синдикати на животновъди по време на търг през Paris Dairy Sale, организиран от Genes Diffusion.

Дигитални техники при земеделието
Една от основните тенденции на SIMA 2019 е събирането на надеждни данни за използването им за взимането на все по-сложни решения, да се придобие ново агрономно знание. Дигиталните технологии са преди всичко въпрос на данни за всички аспекти от фермерската продукция, независимо дали става въпрос за растения, климат, почви, добитък или машини. Тук се прилагат иновации в области, при които преди не е имало напредък по отношение на измервания и сензори.

Например, системата Limacapt на De Sangosse и Cap 2020 (бронзов медал) помагат за преброяването и наблюдението на охлювите през нощта. Този инструмент, който е по-ефективен от обикновени капани, предоставя възможност за изключително прецизен анализ на рисковете, предизвикани от тези вредители, и така дава информация, с която да се вземат правилните решения за действие. В областта на екстензивното земеделие, Beiser Environnement предлага хранилка (бронзов медал), която може да сигнализира на животновъда, когато няма фураж и, по-важното, да следи дневната консумация на фураж от стадото.

Следенето на работата на машините е проблем, който производителите опитват да разрешат от началото на 80-те години. Тази година различни производители предложиха решения, които да отговорят на нуждата от автоматично и надеждно регистриране на дейността на машините. Това е основната спънка (нулево въвеждане на данни), след чието разрешаване индустрията ще може да постигне много повече в земеделските измервания и използването на агрономни данни. Свързаният измерващ апарат на Karnott (бронзов медал) е изцяло автономно устройство, което може да бъде използвано, за да се следи дейността на всяка част от земеделското оборудване. Алгоритми обработват данни за позициониране, за да изчислят дейността на оборудването, разстояние, изминато при транспорт или работа, широчина и повърхност на обработената площ. По този начин се опростява изготвянето на фишове и фактури.

RFID A-100 Asset Tag на Trimble (бронзов медал) следи дейността на земеделското оборудване, но използвайки напълно различен метод: тези Bluetooth маркери надеждно идентифицират всяко устройство, което не е по стандарта ISOBUS, прикачено към трактора, и водача. Идентификацията включва елементи ISOBUS, вече достъпни от дисплея на трактора, елементи на други фирми и драйвери. В допълнение, този маркер автоматично включва функцията за насочване според широчината на разпознатия елемент.

Платформата Climate FieldView на Climate Corporation (бронзов медал) също включва система за автоматично събиране на данни за машините с терминала Field View Drive. Това устройство, свързано чрез интерфейса OBD на трактора, събира данни от всеки трактор или машини ISOBUS, които се използват. Платформата Climate Fieldview след това дава възможност на потребителя за анализ на събраните данни чрез съпоставка например на данните от работата на машините с почвените карти, изображения от дистанционно наблюдение и др.

Анализ на агрономичните данни
Такъв анализ предлага Bosch със своя Field Sensor (сребърен медал) в сътрудничество с новосъздадената компания Hiphen. Системата съчетава полеви сензори (метеорологична станция, почвена сонда и многоспектърна камера) с източници на данни от дистанционно наблюдение. Целта на системата е да се съпоставят данни с много висока пространствена резолюция (изображения от дистанционно наблюдение чрез дронове и сателити) с данни с висока повтаряемост (едно изображение дневно на един и същи участък на полето).

Това е същият тип подход, който Airbus Defense, Space и John Deere са възприели при Live Nbalance (сребърен медал): много точно и редовно наблюдение на усвояването на азот от насаждението, за да се открият ранните признаци на аномалии и да се постигне точното равновесие между постъпването на азот и усвояването от насажденията. Тук отново целта е да се съберат данни от дистанционно наблюдение (с честота по-малко от седмица) с машинни данни за датата на третиране, количествата и - за органичните торове - съдържанието им. Може да се отбележи, че при разработването на иновативни услуги става въпрос за партньорства, при които всички фирми допринасят със своите специфични знания и умения.

Прецизно земеделие
Дигиталните технологии са свързани също с приложения в прецизното земеделие и по-специално възможността за модулиране на действията по време на работа. Това предлагат Case IH със своя свързан електрически унищожител на плевели (бронзов медал). Това е алтернатива на химическите хербициди и работи като изпраща токови удари към плевелите. Ефективността му зависи пряко от почвата и метеорологичните данни. В зависимост от определените зони, скоростта на движение на трактора ще варира, за да се гарантира максималната ефективност на този „дигитален унищожител на плевели“. Промяната в скоростта на трактора се разрешава чрез използване на връзка ISOBUS клас 3 (управление на трактора от устройството). Този тип контрол също е основна тенденция в това издание от 2019 година, както се вижда от увеличаващия се брой приложения на клас ISOBUS 3 в момента.

Прецизното земеделие също изисква предаването на модулационни карти от компютъра за управление на стопанството до дисплея на трактора и в обратната посока на събраните при работата данни. Със системата AutoSync (бронзов медал), Trimble предлага решение, което значително опростява всички тези обмени, като ги прави напълно безпроблемни и мигновени. В реално време данните могат да се обменят, споделят, коригират и т.н. между централния компютър и дисплеите на няколко трактора.

Дигитални технологии при поддръжката
Дигиталните технологии се използват също за подобрения относно откриването на повреди, при поддръжка и т.н. John Deere Connected Support (сребърен медал) съчетава много детайлно превантивно откриване на риск от повреди, въз основа на анализ на поведението на машините чрез данни, събрани от хиляди машини по целия свят, с управление на предупрежденията и приоритет, ако се налага поддръжка. Това подобрява ефективността на техниците. Техните задачи са планирани да намалят времето за пътуване и да съвпаднат с времето, в което машините не работят, за да се избегне прекъсване на всякаква текуща работа.

Приложението KUHN Redvista (сребърен медал) използва технология за разширена реалност, за да помогне на оператора на машината или на техника да извършва изчерпателна и редовна поддръжка на машините. Помага за оптимизирането на функциите и продължителност на живота на машината и нейните компоненти. Това приложение улеснява ключови задачи като обслужване и настройка на машини.

Дигиталните технологии за опростяване и улесняване на задачи, които често отнемат много време, стоят също зад гласовия асистент Fernand, предложен от Isagri (бронзов медал). Fernand е компютъризиран личен асистент, който помага на земеделците в ежедневните им задачи, използвайки функция за разпознаване на глас и изкуствен интелект. Този гласов асистент осигурява лесен и бърз достъп на смартфона до съществена информация, намираща се в управленския и операционния софтуер.

Към по-сложни дейности, за подобряване на реколтата
Дигиталните технологии могат значително да подобрят качеството на работата на машините като например самонаправляващи се системи, базирани на GPS RTK, позволяващи висока точност при преминаване, по-специално при извършване на механично плевене.

DynaTrac, предлаган от Laforge (златен медал) е универсален интерфейс за насочване на прикачни зад трактора устройства (не е специфичен за дадено съоръжение или за определени условия). Интерфейсът DynaTrac позволява прикачния инструмент да се движи независимо от трактора. Инструментът и тракторът са свободни, Корекцията на траекторията се установява от „pulling line“. Това се определя от по-ниските рамена, които се събират в пресечната точка, видяна отгоре. Тази геометрична модификация коригира отклоненията без да създава други ограничения за трактора или устройството (няма нужда от дискове за поддържане на траекторията). Траекториите са по-точни и оборудването може да работи в по-добри условия.

Междувременно Claas премахва основната пречка пред използването на вериги в земеделието, по-специално при силажокомбайните: изблъскване на земята към синорите, което води до влошаване състоянието на почвата. При Jaguar 960 Terra Trac (златен медал), система, която повдига предния валяк, се задейства отвъд определен ъгъл на завъртане, намалявайки обратното въртене и следователно влошаването на горния почвен слой. Средният натиск върху останалата повърхност (приблизително 60%) е дори по-ниско от стандартните гуми.

Пак заради защитата на почвата, решенията за надуването на централни гуми се разпространяват все по-широко. Възприемането им понякога е възпрепятствано от сравнително продължително надуване или спадане при настройването спрямо налягането в полето и налягането на пътя. Sodijantes industrie предлага иновативно решение със своя Tank Air Wheel (сребърен медал), директно вградено в джантата, непосредствено до гумата, която трябва да се надуе. С тази интегрирана система, която е съвместима с всички видове гуми, времето за надуване значително се намалява. Възможно е, почти незабавно, да се постигне правилното налягане на правилното място в правилния момент.

В областта на събирането на зърнени култури и на обикновената реколта, земеделието се насочва към по-голямо разнообразие на насажденията, което води до по-сложни условия за събирането им. В отговор на тези предизвикателства, Claas предлага хедера Convio Flex header (бронзов медал), който позволява прибирането на реколтата от всякакъв вид култури (зърнени храни, рапица, грах, бакла, тревни култури и т.н.) и може да работи много близо до земята, ако се налага, като се регулира режещото устройство. Формата на хедера намалява загубите от продукта, без да се налага употребата на дюзи за сгъстен въздух. Транспортната лента, движейки се пропорционално на скоростта на машината, регулярно насочва реколтата във вършачките.

Прецизност и качество на приложенията
Качеството на работа на машините зависи от дизайна, но също и от оптимизацията на условията за тяхната употреба. При центробежните разпределители, крайното разпределение отчасти се повлиява от въздействието на вятъра върху разхвърлянето на тора. Amazone предлага своята система WindControl (бронзов медал), който незабавно измерва характеристиките на вятъра при разпръскването и модифицира настройките на уреда по съответния начин (по-специално точките на изпускане на торовите пелети върху дисковете). Качеството на разпръскването остава постоянно, независимо от влиянието на умерен вятър. Системата предупреждава оператора в случай на прекомерни ветрове, така че да спре разпръскването.

Все още в областта на качеството на приложение, пръскачката Blaster от Arbos (бронзов медал) използва шарнирно шаси, където ротационният щифт, вместо да се поставя на теглича, както на повечето прикачни пръскачки на пазара, се поставя близо до задната ос, която е близо до стрелата. Това първоначално разположение предлага предимството да държи стрелата перпендикулярно на първоначалната траектория и следователно да се третират културите по цялата ширина, колкото е възможно по-близо до края на полето, докато тракторът започне своя обратен завой. Също радиусът на завъртане на прикачното устройство е значително намалено (по-малко от 4m).

Представянето на машините зависи и от разхода на гориво. Намаляването му е както задължение по закон, така и проява на здрав разум. С функцията Eco-Stop (бронзов медал), Manitou помага значително да се намали разходът на гориво и да се увеличи експлоатационния живот на двигателя, като намалява периодите, през които той работи на празен ход. Eco-Stop, монтиран на телескопичните товарачи на Manitou, изключва двигателя, когато водачът напусне кабината, след определен период от време, който се регулира според моделите на шофиране и седем измерени критерия. Тази интелигентна система е в отговор на наблюдението, че 30% от времето на работа на телескопичния товарач се извършва при празен ход на двигателя, а водачът отсъства от кабината.

Поддържане на машините
Стандартите по отношение на производителността на машините са все по-строги, повишавайки цените им и правейки тяхната поддръжка особено сложна. За своите пръскачки Berthoud предлага дългосрочно решение за отдаване под наем Berthoud Rent (бронзов медал), което обединява договор за наем с цялостна услуга за наблюдение, проверка и поддръжка на машината на място. Оригиналността на услугата Berthoud Rent се състои във възможността за включване на разходите за износване на части (включително дюзи) и две посещения годишно, провеждани от Berthoud.

Краят на живота на машините също предизвиква опасения. Заради този проблем Manitou се е заел с процеса на повторното използване на телескопичните товарачи Manitou в края на полезния им живот (бронзов медал). Организационният, икономически и екологичен подход, възприет от Manitou, създава възможности за повторното използване на компоненти от оборудването. Холистичното естество на подхода жъне успехи тук, съчетавайки анализ на жизнения цикъл, оптимизиране на операциите и търсене на техническа стойност.

Безопасност, условия на труд и здраве на работното място
Друга основна тенденция на SIMA 2019 беше свързана с безопасността, условията на труд и здравето на работното място – изискванията, на които производителите обръщат все повече внимание. Изискванията за безопасност засягат всички сектори на селскостопанското производство; много операции, машини или ситуации са потенциални източници на злополуки или могат да доведат до проблеми като мускулно-скелетни нарушения. В продължение на много години производителите се опитват да направят своите машини и техните вътрешни компоненти по-малко опасни, често надминавайки приложимото законодателство.

По този начин Claas предлага колесен товарач Torion Sinus (бронзова медал), оборудван с двойна кормилна система, състояща се от централно шарнирно съединение и задно окачване, което подобрява маневреността и стабилността на колесните товарачи. Системата надеждно и безопасно съчетава предимствата на двата метода на кормилно управление, използвани редовно при товарачите: централно шарнирно съединение, което предлага предимството на натискане на линията с предния мост (но намалява задния надвес при маневриране и увеличава риска от злополука) и задвижване на четирите колела, което е по-безопасно при завъртане (което има недостатъка, че не натиска направо на завой).

Друг източник на сериозни злополуки е свързан с това, че машините блокират и понякога операторите опитват да ги отпушат с ръка. За да се предотврати това, New Holland Agriculture предлага система за реверсиране на DFR (бронзов медал). Когато машината блокира, реверсорът DFR дава възможност на водача да премахне блокажа, без да напуска кабината. Системата се състои от хидравличен задвижващ механизъм, храпова система и зъбчатo колело на DFR вала. Когато това се блокира, системата предупреждава оператора чрез дисплея в кабината. След това операторът може безопасно да стартира процедурата за деблокиране, която включва обръщане на посоката на въртене на DFR и на транспортната лента.

Безопасността на операторите също е изложена на риск, когато те са изложени на продукти, които може да са опасни за тяхното здраве. За да се намалят тези рискове, Kverneland предлага нов дистрибутор на микрогранули за прецизна сеитба (бронзов медал), предназначени да намалят риска от замърсяване поради излагане на продукти за растителнозащитни продукти, които съставляват микрогранулите. Изолирането на пълния бункер и промяната на начина на сваляне на дозиращото колело, премахва риска от контакт с микрогранулите при смяна на дозиращите колела, дори когато бункерът пълен.

При тежките машини, окачването и откачването на триточкови уреди са добре познати рискови ситуации. Този риск нараства при уредите с по-големи размери и особено тежките хидравлични push bars. Като решение за този сериозен риск, Hydrokit са проектирали “Third hand for top link” (бронзов медал), който може да се побере във всеки трактор и представлява електрическа лебедка, която помага на оператора да окачи или откачи хидравличните push bars зад машината и да присъедини или разедини трансмисионния вал на машината към трактора. Така се намаляват необходимите усилия и рискът от мускулно-скелетни нарушения, наранявания и злополуки при този тип действия.

Повече безопасност при животно-въдството
В областта на животновъдството рискът е свързан основно с поведението на животните, които може да нападнат животновъда или да опитат да избягат през лошо затворена порта. Surlock на Jourdain (бронзов медал) се състои от лесна за използване система за заключване на порталите. Лесна за отваряне от животновъда, ключалката функционира и в двете посоки. Заключва се с леко натискане. При отглеждането на животни портите се отварят и затварят по няколко пъти на ден; Surlock предлага на животновъдите проста и безопасна система, която да използват всеки ден при работата си с животни.

Задачите по почистването и дезинфекцирането на животинските навеси често изискват много усилие. Системата Lavicole, проектирана от Rabaud (бронзов медал) е контролирана от разстояние машина за почистване. Системата предоставя повече удобство и по-лека работа при дейностите по почистване. Операторите на тези машини управляват и следят операциите дистанционно, така има по-малък риск от контакт с мръсотията и не се налагат повтарящи се и изморителни движения с пистолета за високо налягане.

Sima остави за пореден път посетителите с много добро впечатление и желание да се завърнат отново след две години. "Изключително професионално шоу с много разнообразни предложения - от най-големите машини до най-малкия електрически компонент", споделя Pascal Wauquaire, посетител.