АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Дигиталните технологии на фокус в SIMA 2019

И тази година международното агро-бизнес изложение SIMA събра голям брой посетители във френската столица Париж. Повече от двеста и тридесет хиляди професионалисти от цял ...

Аналитично оборудване за определяне на хранителните дажби

В образователните изисквания за придобиване на квалификация в професия животновъд, един от аспектите на подготовката включва грижи за храненето на различните категории и ...

Соларни напоителни системи за устойчиво земеделиеСоларни напоителни системи за устойчиво земеделие

Употребата на слънчевата енергия за напояване е многообещаваща алтернатива на конвенционалните електрически и дизелови напоителни системи. Технологията е базирана на фото ...