АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Агроснайпер от Полимекс за селективно унищожаване на плевелите

Агроснайпер от Полимекс за селективно унищожаване на плевелите

На проведеното през февруари традиционно изложение АГРА в Пловдив, беше демонстрирано новопатентовано високоефективно устройство за избирателно и съсредоточено третиране с хербициден разтвор и селективно унищожаване на всички житни, широколистни, едногодишни и многогодишни плевели във вътрередовото пространство на интензивни култури – зеленчуци, овошки, ягодоплодни, лозя, маслодайни растения и други. Създателите му са го нарекли Агроснайпер поради голямата му прецизност при унищожаването на плевели, намиращи се в непосредствена близост до стеблата и листата на културните растения, и ергономичния пистолет-ръкохватка, с чиято помощ работникът „отстрелва” нежеланите конкуренти.

Устройството се състои от двукамерна туба, свързващи тръбопроводи и пистолет с два спусъка с накрайници. В основната камера се зарежда разтвор на тотален хербицид, а в помощната – неутрализатор на действието на хербицида, необходим, за да поправи неумишлени грешки на работника при погрешно третиране на листата на културното растение. Двукамерната туба се прикрепва към тялото на работника посредством ремъци и презрамки, подобно на разпространените пръскачки под налягане. Операторът работи изправен и с премерен ход се движи по редовете. С натискане на спусъка на хербицидния разтвор от дюзата по гравитачен път изтича течност като от спринцовка. Работникът има възможност с максимална прецизност да насочва струйката към листата на плевелите в непосредствена близост до културното растение, без да го засяга и уврежда по какъвто и да е начин. В случай на допусната и осъзната грешка, операторът сменя спусъка и от втората дюза потича на тънка струя неутрализатор на хербицида, с който се отмива на момента поразената листна маса на културното растение. Един работник за осем часа третира около 5 дка при нормална заплевеност на редовите култури. Плевелите се унищожават трайно и в корен, тъй като хербицидът, усвоен през листната маса, премахва кореновата система на вредителите. По този начин не се премахва само надземната маса на плевелите, какъвто е ефектът при традиционните методи на плевене и окопаване.

Агроснайпер има редица преимущества. Той е ефективно устройство за борба с всички видове плевели вътре в реда. Лесен е за употреба и обслужване, и няма износване и изхабяване. Също така се предлага на достъпна цена. Хербицидите се усвояват ускорено и ефективно от страна на плевелите. В резултат се снижават разходите за борба с плевелите от 5 до 10 пъти и значително се увеличава количеството и качеството на произведената земеделска продукция от единица площ, с минимален разход на труд и материали. Използва се ръчен нискоквалифициран труд при всички линейни култури. Употребата на Агроснайпер рязко снижава разходите за вода и торене до 70%, вследствие на унищожаването на плевелната растителност. С помощта на това устройство и метод, природата се щади поради съсредоточеното и избирателно третиране на плевелната растителност. Препаратите не влизат в контакт с културните растения и са с нулева остатъчна стойност в техните тъкани и плодове. Агроснайпер позволява и работа при ветровито време за разлика от изискванията на класическите, работещи под налягане разпръсквачи на хербициди. Чрез Агроснайпер се осигурява ускорено и ефективно усвояване на хербицидите от плевелите и увеличаване на ефикасността при последващ дъжд.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com