АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Научното обслужване - необходимо условие за успешно земеделие

Научното обслужване - необходимо условие за успешно земеделие

Агрохимична лаборатория Плантис към Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис - Разград, предлага все повече услуги за оптимизиране на технологиите и резултатите в стопанствата на своите клиенти. Основно направление продължават да бъдат почвените и растителни анализи на всички хранителни елементи. Все повече се усъвършенстват методите на изследвания и паралелните изследвания на почва и растения, както и изследвания на различни части на растения. Тези анализи са основа на адекватни и работещи препоръки за подобряване на почвеното плодородие, количеството и видовете торове, които трябва да се внесат, за да се постигнат максимални резултати в добивите и качеството. Особено важно значение има разработената технология за корекция на микроелементите в почвите. Особено ценен резултат от анализите е възможността да се внесат корекции в минералното хранене и да се постигнат високи резултати в добивите чрез изработване на листни торове специално за нуждите на анализираните площи и култури. Тези торове се изработват от НИТЦЗ Плантис, чрез което клиента получава не само химичен анализ, диагностика на проблеми, но и ефективно решение за откритите проблеми. Лабораторията е оборудвана с високоточна и надеждна апаратура, способна да анализира над 70 елемента от Менделеевата таблица - Атомно-абсорбционен спектрометър с индуктивно свързана плазма Quantima на GBC Scientific - Australia, както и апаратура за количествен анализ на функционални групи Nanocolor. Това позволява да се анализират проби от всякакво естество: почви, растения, зърно, съдържание на активно вещество и елементи в торове, тежки метали и елементи в храни, фуражи, растителна продукция и води. Лабораторията извършва качествен анализ на всички видове зърно с NIR анализатор.

НИТЦЗ Плантис разполага с необходимата техника и компетентност за диагностициране и документиране на фитопатогени при земеделски култури. От известно време се предлага услугата Установяване и диференциране на патогенни микроорганизми в земеделска продукция, като се използват сертифицирани, готови тестове. С това се избягват субективни грешки и се постига възможно най-точния резултат. Чрез тези тестове се установява наличие на опасни за човека и животните щамове на микроорганизми – бактерии и плесенни гъби, в това число Салмонела, Коли бактерии, Листерия, Протеус, Аспергилус и много други.

НИТЦЗ Плантис сключва договори със земеделски производители и земеделски браншови организации за цялостно научно обслужване и ползване на услугите и продуктите на центъра на преференциални цени - многофункционални листни торове Акрамет. „Основната ни цел е земеделската наука да слезе директно при производителите и да бъде максимално адекватна на техните нужди и проблеми. Последните изследвания на хранителните елементи в почвите в различни региони показват задълбочаващи се проблеми, даващи пряко отражение върху добивите – намаляващото съдържание в орния слой на ключови за метаболизма на растенията микроелементи. Този проблем, както и климатичните аномалии изискват бързи и адекватни реакции на земеделската наука и ефективни решения. Ние предвиждаме проблемите и даваме навреме начини и средства за тяхното решаване, защото поправителния изпит в земеделието е възможен след година, но само ако сме наясно с причините и пътя към решението“, споделят от НИТЦЗ Плантис.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com