АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Подпомагане на братенето и добива през пролетта с Лебозол

Подпомагане на братенето и добива през пролетта с Лебозол

Неблагоприятните климатични условия през есента на 2018, изразяващи се в продължителна суша и минимални валежи, оказаха решаващо влияние за непоникването или за слабото развитие на житните посеви на много места в страната. Пред повечето от зърнопроизводителите стои дилемата дали да търсят начини за наваксване на слабото и забавено развитие или да презасяват. В случай, че се заложи на стратегия за преодоляване на лошото есенно развитие, Лебозол® може да окаже навременна помощ със своите продукти.

Азотът е най-важният хранителен елемент, който може да повлияе на братенето директно чрез хормоналния баланс и индиректно чрез по-бързото стартиране на растението след зимата. Братенето може да бъде стимулирано чрез цитокинини – фитохормони, които се образуват предимно във върховете на корените и от там се транспортират в надземната част, където засилват братенето. Два са ефектите, които се постигат с употребата на Лебозол® през пролетта, и които влияят пряко върху братенето, респективно на добива при житни: укрепване на изостаналото растение и развитие на здрава коренова система, и ефикасно усвояване на почвения азот, който директно да повлияе положително на братенето.

Целта на подхранването с Аминозол® (115 г/л азот) е възстановяване на изтощеното от презимуване растение, навлязло в периода на зимен покой недоразвито и слабо. Аминокиселините ще съкратят времето за укрепване на растението и ще подпомогнат развитието на кореновата му система. Освен антистресово си действие, аминокиселините в Аминозол® доказано влияят върху фитохормоналния баланс, като по този начин подпомагат производството на цитокинини, а от своя страна цитокинините обуславят процеса на братене. Препоръчителната доза Аминозол® е 100 – 200мл според това колко листна маса са развили посевите в началото на годината.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com