АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Отлични решения за контрол на плевелите и листно подхранване при царевица

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

Отлични решения за контрол на плевелите и листно подхранване при царевица

През 2019 година ФМС предлага новият хербицид Съксесър™ ТХ. Съксесър™ ТХ е селективен, системен, почвен и ранно-вегетационен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

Съксесър™ ТХ съдържа петоксамид и тербутилазин. Прилага се в доза 300-400 мл/дка или след сеитба преди поникване на царевицата, или ранно вегетационно от 1-ви до 4-ти лист на културата.

Петокасмид е ново активно вещество за България, което потиска синтеза на дълговерижните мастни киселини при плевелите, в резултат на което се потиска деленето на клетките. При житните плевели абсорбирането на продукта става чрез покълващия връх, а при широколистните основно чрез корените.

Съксесър™ ТХ отлично контролира метлица, кокоше просо и видове кощрява от житните плевели и щир, лобода, свиница, овчарска торбичка, татул, здравец, видове мъртва коприва, дива ряпа, полски синап, черно куче грозде и много други от широколистните плевели.

Избирайки Съксесър™ ТХ земеделските производители освобождават царевицата от конкурентните плевели още в началото на нейното развитие и осигуряват условия за оптимален растеж. Благодарение на уникалната си съставка петоксамид, Съксесър™ ТХ дълготрайно контролира проблемните плевели, дава възможност за гъвкаво приложение, може да се прилага в комбинация с други продукти и е селективен за културата.

И тази година ФМС предлага хербицидът Хемнико™ 24 СК. Хемнико™ 24 СК е вегетационен, системен, високо селективен хербицид, който съдържа 240 гр/л никосулфурон. Използва се при царевица, за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. Хемнико 24 СК се прилага в доза 21 мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2 - 8 лист на царевицата. Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15-20 см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист. Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида. При прераснали плевели или при поява на резистентност дозата може да бъде завишена на 25 мл/дка.

Използвайки Хемнико™ 24 СК земеделските производители получават:
- отличен контрол на икономически важни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар;
- хербицид, подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди поради засушаване, лоша обработка на почвата, или на места с висока плътност на балур от коренища;
- висока концентрация на активно вещество, която гарантира увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида;
- предпазване на културата от вторично заплевеляване;
- широк спектър на действие и гъвкавост при приложението на продукта;
- бърз прием от плевелите и незабавно стопиране на растежа им;
- хербицид, който е лесно смесим с разрешени противошироколистни вегетационни хербициди за разширяване на спектъра на действие.

Всеки 1 литър Хемнико™ 24 СК се предлага с 3 л Форчън – безплатно!

Царевица намираща се в „стресирано състояние”, причинено от различни фактори на средата, като ниски температури, засушавания, хербицидни повреди и други, може успешно да се третира през вегетацията срещу плевелите, като към хербицида се добавят 150 мл/дка от биостимулатора Симакс, в комбинация с Микроелементи за царевица НОВ, Мултипъл или Мейз Екстра. Крайният резултат от това третиране е царевичен посев с преодоляно стресовото състояние и с наситен зелен цвят, същевременно лишен от плевелната конкуренция.