АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

П³генерация рапични хибриди – последно поколение генетика на Еуралис

П³генерация рапични хибриди – последно поколение генетика на Еуралис

Новите рапични хибриди на френската компания са разработени според трите показателя за качествена селекция, а именно производителност, протекция и печалба. Или както от Еуралис наричат тези продукти - ПОКОЛЕНИЕТО П3, за които устойчовостта на фома е много силна черта. Тази устойчивост се осигурява от двойната защита, свързана с присъствието на специфични гени (RLM1/RLM3/RLM7/RLM9), комбинирани с количествена устойчивост. От Еуралис Семена смятат, че топ хибридите от това поколение са част от революционното бъдещето в рапицата не само за България, но и в цяла Европа.

Отличен избор за ротация, рапицата остава основна култура за всяко стопанство. Тя допринася за поддържането на силна производствена верига, в която високият добив и качество на маслата са приоритет. Но за да се гарантира печалбата от рапичните посеви, трябва да бъдат покрити няколко основни критерия. На първо място, това е агрономическата стойност на хибрида по време на ключовите етапи в развитието му: доброто вкореняване на културата и възможността ѝ да преодолее трудните и променливи зимни условия, силната устойчивост към фома и други болести, и накрая устойчивостта ѝ на разпукване на шушулките. На второ място, това е качеството на производните продукти, които трябва да отговарят на пазарните изисквания като притежават добро съотношение на омега-3 и омега-6 мастни киселини.

Освен всички гореспоменатите критери, при разработване на ново поколение от рапица, Еуралис поставя силен селективен акцент върху борбата с ФОМА. Компанията набляга на три показателя, по които селектира предлаганите на параза рапици:

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ – ПРОТЕКЦИЯ – ПЕЧАЛБА
Всеки един показател има определен брой критерии, а за да бъде категоризиран като „П3“, рапичният хибрид трябва да отговаря на поне 5 от долуизброените.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
1. Добив: хибридите от поколени П3 трябва да надминат по добиви най-добрите хибриди в Европа в продължение на няколко години на изпитване. Добивът се измерва чрез прецизни машини за събиране на реколтата на изследователски парцели и полета на земеделските производители.
2. Качество/масленото съдържание - се проверява с помощта на NIRS (спектроскопия с лъчи, близко до инфрачервените) в лабораторията, а отскоро и директно по време на прибиране на реколтата. Съдържанието на протеин също се взема предвид.

ПРОТЕКЦИЯ
1. Устойчивост на фома: Чрез този критерий се измерват два вида устойчивост на фома - генетична и количествена.
Генетичната устойчивост представлява контрол на гъбичките чрез няколко основни гени, наричани RLM гени. Тази устойчивост защитава растението още от ранните етапи на развитието му. За да бъде ефективен, RLM генът в растението трябва да разпознае същия специфичен авирулентен ген на гъбата. Това означава, че RLM генът трябва да бъде специфичен за всеки вид Фома. Ако RLM генът в растението съответства на вида Фома, няма да се наблюдават петна върху листата. В противен случай генетичната устойчивост няма да има ефект.
Количествената устойчивост се контролира от няколко гена с частично въздействие върху Фома. За да има най-високо ниво на устойчивост, в хибрида трябва да е заложено възможно най-голямо количество от устойчиви гени. За разлика от генетичната устойчивост, количествената ограничава развитието на гъбичките вътре в растението, но не блокира входа за тях. Затова в този случай през есента може да се наблюдава известно количество петна по растенията. Тази устойчивост е частична и променлива през годините, но може да контролира огромна група от щамове. При нея заразяването с Фома става по-трудно, което прави тази генетика по-стабилна във времето.
2. Толерантност към други болести: новите хибриди на Еуралис са устойчиви и към други болести с икономическа важност, а именно вертицилиум, склеротиния и цилиндроспориоза.
3. Студоустойчивост: друг важен фактор, който се съблюдва по време на селекцията на рапица е създаването на ефикасни механизми на защита и издръжливост през зимата и стабилно поведени при есктремни условия през целия вегетационен цикъл - развитие през есента, преход към зимния сезон, повторен старт на растежа, устойчивост на ниски температури.

ПЕЧАЛБА
1. Стабилност на добива: Този критерии се измерва в продължение на няколко години в различни европейски райони на голямата мрежа от опитни парцели (повече от 100 локации) и в райони с разнообразни почви и климатични условия.
2. Устойчивост на разпукване на шушулките: Това е един от факторите, който запазва добива преди прибиране на реколтата и се измерва по характеристиките на родителските линии, в полето и чрез специфични лабораторни тестове.

Всички конвенционални хибриди рапица на Еуралис от ПОРТФОЛИО 2019 са част от новата революционна генетика за защита от фома. Сред тях изпъкват ЕС ЦЕЗАРИО (ранен), ЕС ИМПЕРИО (средно ранен към средно късен), ЕС ВИТО (средно ранен) и ЕС МОМЕНТО (средно късен).