АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Yara – лидер в дигиталното земеделие

Yara – лидер в дигиталното земеделие

През последните две години Yara инвестира много ресурси и капитал в направлението Дигитално земеделие с амбиции и стремеж за глобален лидер в този сектор. Дигиталните решения внедрени и предлагани към момента на българския пазар от Yara са системата за управление на стопанството – Агро Офис® и инструментите за прецизно земеделие и торене Yara N-Sensor и Yara N-Tester.

За AtFarm
AtFarm е най-новото решение за дигитално земеделие на Yara и прави променливо и прецизно торене широко достъпно за земеделците. То се базира на познатият до сега Yara N-sensor, който монтиран върху кабината на трактора, измерва азотния статус в растенията и съответно прилага точното количество тор във всяка зона от полето, базирано на агрономически алгоритми, индекс за измерване на биомасата и многобройни полеви опити през последните 20 години.

AtFarm е интуитивна и лесна за работа web платформа, която съчетава агрономическите научни достижения на Yara и гъвкавостта на сателитните снимки в невидимия за човешкото око NIR диапазон, като при интерпретацията на сателитното измерване се използват както добре познатия NDVI индекс така и от собствен вегетативен индекс разработен от Yara, който е във висока степен на корелация с биомасата и усвоения азот. Комбинацията на всички тези технологии, дава възможност да се наблюдава акуратно биомасата на културата и да се създават карти за променливо азотно торене само с няколко клика.

Как работи
След регистрацията в www.at.farm, полетата се качват бързо и лесно от файлове (SHP др.), но е възможно и ръчно очертаване. След избиране на културата, се зарежда и може да се види състоянието на биомасата на даденото поле и да приложи технологията за променливо торене.

За да се създаде картата за променливо торене е необходимо да се избере, какъв азотен продукт ще се използва, фазата на развитие на културата и целева (средна) норма на активно вещество (Азот). Създаването на карта за променливо торене е автоматично и става за секунди, след което фермерът при желание може да нанесе промени и да експортира карата във формата на навигационната система или контролера управляващ торачката, която ще се използва.

AtFarm използва различни вегетационни индекси. Стандартният NDVI индекс е удачен за наблюдение на посевите в ранните фази на вегетация (когато полето още не е покрито изцяло с растителност), а индексът на биомаса на Yara вече е удачен и за измервания в по напреднала фаза на културите (когато цялото поле е покрито с растителност), а именно периодът подходящ за променливо азотно торене. В приложението се използва и абсолютен индекс на биомасата, който отличава култури, които се намират в различни фази на развитие.

Ползите от AtFarm
AtFarm пре-разпределя азота в полето, което от своя страна допринася за повишаване на добива 3% до 7%, а в определение случаи и повече; повишаване на качеството на добива; изравняване (хомогенизиране) на посевите, а от там икономия на време и разходи по време на жътва (15%-20%); редуциране на риска от полягане с 80%; подобряване на азотния баланс и икономия на азот до 10% и повече в определени случаи. Всичко това калкулирано в парично изражение носи допълнителни 8 – 9 лв. на декар. По – добри резултати, без нужда от допълнително торове.

Какво ново в Агро Офис
Агро Офис® е добре позната на българските земеделци цялостна платформа с над 10 годишен „стаж“ по българските полета съчетаваща в себе си: управление на поземлените отношения (договори, наеми, декларации към службите и др.); картиране на полетата; кандидатстване за субсидии; управление на машино-парка от механизация; контрол на складовото стопанство и управление на производството и агрономическите процеси. През изминалите 2 години системата бе значително обновена, като основни акценти – стабилност, бързодействие на работата и сигурност на данните. Бъдещето на Агро Офис® е агрономията и прецизното земеделие, като новости в това направление за 2019 година са: система за почвено картиране и анализи; визуализиране на измервания от N-Sensor и N-Tester; налагане (сравняване) на различни карти на добив, сеитба, торене, пръскане и други с цел анализ на силни и слаби зони; интеграция с метео станции и хипер локална прогноза и др. Агрономическите консултации базирани на опита на Yara в научно-изследователската дейност датиращ от няколко десетилетия, както и млад и амбициозен екип от високо-технологични агрономи е завършекът на пакетната услуга предлагана от Yara в България насочена към увеличаване на печалбите на родните фeрмери.ЯРА БЪЛГАРИЯ

Варна 9000, бул. Осми Приморски полк 115, ет. 5
тел.:052/ 601518