АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Поливни системи

Поливни системи

Заедно със слънчевата енергия, температурата и хранителните елементи, водата е четвъртият основен фактор, необходим за растежа и развитието на растенията. Всяка земеделска култура има заложени биологически изисквания към количеството вода за оптимално развитие и съответно добив. На пазара се предлагат редица видове поливни системи, които са предназначени за различни култури и терени, и които също така се различават по своята ефективност и икономичност.
В предишни броеве на списанието сме разгледали подробно системи за капково напояване, спринклерни напоителни системи, дъждуване с пивоти, филтри за напоителни системи, водохващания и резервоари за напояване, системи за прецизно напояване, както и ефективността на различните системи за напояване. В настоящата статия ще разгледаме конкретни решения за поливни системи, които предалгат фирмите, за селското стопанство.


Растенията се състоят от около 90% вода. Дори силно сухоустойчив растителен вид като кактуса се нуждае от вода. С нарастване на населението, нараства и нуждата от хранителни продукти, което изисква от своя страна увеличаване на култивираните площи. Съгласно Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), в момента обработваемата площ в света е около 11% (1,5 милиарда декара) от общата сухоземна площ (13,4 милиарда декара), което е над една трета или 36% от площта, която е оценена като потенциална за обработване. Това означава, че обработваемата площ има на къде да нараства, но проблем представлява фактът, че по-голямата част от тази площ е разположена в Африка и Южна Америка. Това означава, че от една страна генетиката трябва да работи към създаването на по-сухоустойчиви сортове, а от друга страна, че инженерството трябва да работи към създаването на по-ефективни начини за напояване. Не е за подценяване и въпросът свързан с климатичните промени, който има противоречиви мнения, но е неоспорим фактът, че температурата на земната повърхност се е повишил с 0,9 градуса от края на 19 век до сега, което постепенно ще доведе и до промяна на климатичните области, както ги познаваме в момента. Всичко това е предпоставка за търсенето на иновативни решения за поливни системи.

Новита Прим: поливни системи
Поливните системи за земеделски нужди могат най-общо да се класифицират според начина на подаване на водата: гравитачно, чрез дъждуване и капково напояване. Дъждуването е най-близко до естественото в природата подаване на водата. Предимствата му са: възможност за регулиране на поливната норма, равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално, регулиране и повишаване на въздушната влажност, подобряване на газообмена в почвата, отмиване на прахови частици от листната маса, съответно подобряване интензивността на фотосинтезата и дишането на растенията.

Новита Прим предлага редица дъждовални системи, на водещи производители, в това число стационарни и полустационарни системи с разпръсквачи за по-малки площи и тръбно-ролкови поливни системи за по-големи площи. За стационарните и полустационарни системи се използват импулсни и турбинни разпръсквачи. Един от водещите европейски производители е Италианската компания SIME (Симе), които произвеждат голямо разнообразие от модели за малък, среден и голям дебит, работещи при високо и средно високо налягане.

Тръбно-ролковите поливни системи на италианската фирма OCMIS (Окмис) са едни от най-популярните дъждовални машини в Европа, а в последните години много фермери в България също установяват предимствата на този тип поливна система. Тези машини с въртяща се ролка, позволяват последователно напояване на срещуположни полета без препозициониране на шасито, или могат да бъдат захранвани директно от канал или близка река. Системите са едновременно точни, надеждни, стабилни и лесни за експлоатация. В рамките на предлаганите модели може да се намери решение за всяка нужда – тръби с диаметър от Ø 40 до Ø 140mm и дължина от 120 до 750m. Поливната норма може да бъде регулируемо осъществявана от 10 до 60l/m2. Също така, машините могат да са с ръчно управление или компютъризирани, а възможността за напояване на площи от 25 до 700 дка е в рамките на 5 – 10 дни от една система.

Стандартно те са окомплектовани с импулсни или турбинни разпръсквачи за полски – зърнено-житни и зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури. По заявка, за някои по-нежни зеленчукови култури, отглеждани при почви с по-нисък коефициент на филтрация, машините се окомплектоват с нисконапорни крилатки. Този тип поливна техника гарантира равномерно разпределение на водата и е с висока производителност и нисък разход на труд.

Централните и линейните поливни системи Пивот на испанската фирма RKD (ЕР КА ДЕ) са подходящи за големи площи с полски – зърнено-житни и зърнено-бобови, технически и някои зеленчукови култури. Проектират се и се изграждат за определен блок с възможност за придвижване в съседни блокове. Работят с големи дебити при ниско налягане и гарантират равномерното разпределение на водата. Веднъж изградени, те лесно се поддържат и обслужват, производителността е висока, разходът на труд е нисък.

Аквамат 2000: лентов капков маркуч Aqua-traxx с PBS технология
Капковото напояване може да спомогне за ефективно разреждане на солната концентрация в почвата и подобряване на реколтата. Добивът обикновено спада, когато засоляването надхвърли определена граница. При изсушаването на почвата между между поливките концентрацията на сол постепенно се увеличава. Това може да бъде преодоляно с чести поливки и капкови маркучи с малки разстояния между капките.

Изборът на капков маркуч с най-подходящи разстояния между капкообразувателите се извършва според многобройни фактори: позициониране на маркучите, видове култури, видове почви, гъстота на насажденията, почвено засоляване, качество на капковите маркучи, финансови разходи и т.н. Основните предимства на гъстата капка са контрол на почвеното засоляване при покълване на семената и изнасянето на солите при многогодишни култури.

Mаркучите с къси разстояния между капкообразувателите (10см, 15см и 20см) дават възможност за постигане на равномерна влажност и подобряване качеството на добива, при ниска цена за продуктите и поддръжката им, в сравнение с по-големи разстояния между капките. Правилно проектираната и добре поддържана система за капково напояване с близки разстояния между капките има редица предимства. На първо място, близко разположените капки изнасят солта далеч от семената при тяхното покълване. На второ място, по-бързо свързване на капките и постигане на равномерен, навлажнен контур. Това позволява подаването на кратки поливки с висока ефективност и равномерност. Системи с близки капки успешно се използват за промиване на почвения слой от солни натрупвания в овощни градини и лозови масиви, при това без преразход на водни ресурси.

Аквамат2000 предлага новите лентови капкови маркучи на TORO - Aqua-traxx с PBS технология, продукт с високо качество, с вградени капкообразуватели и с голям избор от разстояния и работни дебити. Високотехнологичният Aqua-Traxx е с капкообразуватели, които са по-резистентни на запушване и доставят равномерно водата до всяко растение. Изборът от разстояния е голям и не се отразява на цената. Капкообразувателите са достъпни в най-голямо разнообразие от работни дебити, включително ултра-нисък и ултра-висок дебит, за да са подходящи за всички дължини на капковите крила, видове почви и фермерски практики по света.

Гъстата капка осигурява висока равномерност на полива. Равномерността от своя страна е гаранция за добро разпределение на подаваните през капковото напояване торове и други препарати. Едновременното подаване на вода и хранителни вещества към растенията се нарича фертигация. Аквамат 2000 предлага бюджетни решения за хранене на овощни градини, боровинки , ягоди и малини. В последните години добиват популярност волуметричните дозатори и хранителни възли, които позволяват висока прецизност на торене и сериозни икономии на тор.

Фермерите все по-ясно осъзнават важността на киселинността на хранителния разтвор за доброто усвояване на хранителните елементи и микроелементи. Регулирането на работното рН на водата може да се извършва по-различни начини, като в допълнение Аквамат2000 предлага и възможност за известяване чрез СМС и за натрупване на уеб базирани данни, достъпни на фермера по всяко време. Информацията от климатични станции и тези за поливките през вегетацията на растенията позволяват на фермерите да вземат информирани решения при отглеждането на съответната култура. Съвременните решения, предлагани от Аквамат 2000, позволяват денонощен мониторинг на системите за напояване и автоматизирано хранене.

Wilo: сондажна помпа за напояване Wilo-Actun FIRST
За достатъчното напояване на всички растения са необходими различни помпи и помпени системи. В сухите райони от особена важност са ефективният вододобив и ефективното отвеждане на водата за напояване до полетата. Wilo притежава необходимото ноу-хау и предлага подходящи технологии за тази цел. Сондажните помпи на Wilo се грижат например за извличане на водата от почвата или водопровода, за да се гарантира необходимото снабдяване.

Не всички фермери имат еднакви предпоставки за изпомпване на вода. Ето защо Wilo са разработили помпи, които позволяват свободно избиране на местоположението на помпата. Така тя може да бъде поставена практично върху понтон, за да изпомпва водата лесно от река или от езеро.

Често на големи равни повърхности липсва водно налягане, необходимо за сигурно захранване, особено при променливи водни нива. В този случай са подходящи високоефективни системи Wilo за повишаване на налягането. С тях земеделците могат да бъдат сигурни, че с правилното водно налягане, всички растения на полето са достатъчно напоени. По този начин, снабдяването с постоянно налягане е гарантирано дори при променливи водни нива - и то възможно най-енергоспестяващо.

Wilo-Actun FIRST e новото предложение на Wilo за тази година. Това е четири - цолова сондажна помпа с широко приложение за водоснабдяване от сондажи, резервоари, кладенци, за технически нужди, за комунално водоснабдяване, за дъждуване и напояване, за повишаване на налягането, за понижаване нивото на водата, за изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици. Монтирането на помпата в резервоара или кладенеца изисква задължителна окомплектовка с мантел/кожух. Всички части, които влизат в контакт с водата, са крозионноустойчиви. Също така, има ниска степен на износване, поради обтекаемата форма на импелера , а моторът подлежи на поддръжка и сервизиране.

Помпата Wilo-Actun FIRST е многостъпална потопяема помпа, изработена от устойчиви материали, за вертикален и хоризонтален монтаж. Характеризира се с радиални или полу-аксиални работни колела, с вграден възвратен клапан, NEMA-куплунг, 1-m кабел и еднофазен или трифазен двигател, който има висока устойчивост при колебание на електрическото напрежение. Охлаждането на двигателя става от работната течност, затова се изисква да работи само в потопено състояние. Помпата е подходяща за високи нива на съдържание на пясък – до 150 g/m3. Нейната максималната дълбочина на потопяване е 200 метра, като температурата на водата трябва да е в границите 3-30°C, а минималната скорост на потока трябва да е 0.08m/s. Важно е граничните стойности да бъдат спазвани. Максималният брой стартирания на помпата са 20/ч. Характеризира се още с клас на защита: IP68 и налягане: Rp 1¼ – Rp 2.

Ди Къмпани: инженеринг в сферата на напояването
Ди Къмпани специализира в областта на поливните системи и помпените станции. Още в първите години на своето съществуване фирмата изгражда множество крупни обекти в цялата страна. Компанията разполага с добре оборудван и надежден автопарк, проектантски екип и няколко монтажни екипа, които осигуряват адекватна и бърза реакция при всякакви ситуации, и във всяка точка на страната. Нейните квалифицирани специалисти могат да инсталират нова помпена станция или да реконструират съществуваща.

Основните дейности на фирмата са проектиране, изграждане, сервиз, извънгаранционно и абонаментно обслужване на автоматизирани поливни системи и помпени станции на различни обекти – малки градини и дворни пространства, паркови площи, оранжерии, овощни градини, лозови масиви и поливни полета, хвостохранилища, сгуроотвали и депа за депониране на отпадъци, дървопреработвателни фабрики и други. Ди Къмпани използва специализирани продукти за поливна техника на водещите световни производители Rain Bird, Hunter и Netafim, помпи и помпени системи Grundfos, Calpeda и Wilo.

Ди Къмпани е компания, специализирана в областта на автоматизираните поливни системи и помпени станции. Фирмата предлага цялостна инженерингова дейност в сферата на напояването, държи изключително на висококачественото проектиране, изпълнение, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на системите. Клиентите на фирмата притежават системи за поливане от най-висок клас, изградени от материали на най-реномираните фирми в световен мащаб. Във фирмата работят специалисти с над 10-годишен опит в областта на автоматизираните поливни системи и помпени станции. От началото на своето съществуване Ди Къмпани неизменно е сред лидерите в автоматизираното поливане. Изграждането на автоматизирана поливна система е дейност, която е необходимо да се извърши от квалифицирани специалисти с богат опит в областта. Доверявайки се на доказани специалисти, земеделските производители инвестират средства в съоръжение с най-високо качество.

Ди Къмпани предлага също така поддържане на поливните системи, тъй като правилната експлоатация и периодичните профилактични дейности дават гаранция за дългогодишно безпроблемно използване на поливната система. При невъзможност да се справят сами с някоя дейност по поддържане на съоръжението, на клиентите се предлага компетентна намеса и консултации по поддържане на тяхната поливна система.

Изграждането на дренажни системи е друга услуга, предоставяна от компанията. Дренирането на излишната вода е важна предпоставка за жизнеността на тревата и растенията. При наличието на тежки и непропускливи почви, е задължително изграждането на дренажно съоръжение. В противен случай ще се получи преовлажняване и заблатяване, вследствие на което растителността започва да загнива и умира.