АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Поливни системиПоливни системи

Заедно със слънчевата енергия, температурата и хранителните елементи, водата е четвъртият основен фактор, необходим за растежа и развитието на растенията. Всяка земеделск ...

Хидравлични системи
Хидравлични системи

Разработени са съвременни високопроизводителни хидравлични системи, които чрез увеличаване на работното налягане и разхода на флуидния поток, се създава възможност селско ...

Наноторове за повишаване на добивите

За постигане на висока ефективност в селскостопанското производство, през последните години се използват иновативни агробио-нанотехнологии. В растениевъдството използване ...

ДроновеДронове

Селското стопанство е единственият сектор, който винаги е бил натоварен с осигуряването на храна за света. С все по-нарастващото население той трябва да гарантира, че се ...

IoT в животновъдствотоIoT в животновъдството

Високите технологии навлизат и в по-традиционни отрасли на икономиката като селското стопанство. Интернет на нещата (IoT) е най-познат вече като технология за изграждане ...

Биогазови инсталацииБиогазови инсталации

През последното десетилетие в Европа все повече навлязоха биотехнологиите за производство на биогаз и оползотворяване на биошлама, който е продукт за повишаване на пло ...