АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Акценти на предстоящото изложение за зелени технологии Ecomondo

Акценти на предстоящото изложение за зелени технологии Ecomondo

С новото си издание под знака на обновяването и интернационализацията, европейските изложения Ecomondo за индустриални и технологични иновации в кръговата икономика (23-то издание) и Key Energy за възобновяема енергия (13-то издание), организирани от Italian Exhibition Group (IEG), ще отворят врати от 5 до 8 ноември тази година в панаирния център на Римини, Италия.

Изданието през 2019 година ще се представи пред операторите от сектора с нова визия, в която ще присъстват четири основни елемента земя, вода, въздух, иновация, олицетворяващи ключовото послание на изложенията, утвърдили с течение на времето лидерската си позиция в Европа, в сектора на кръговата икономика и възобновяемата енергия чрез създаване и разпространение на екоустойчиви модели за развитие и за проектирането на един по-добър свят.

Предишното издание отбеляза ръст от 4% на посетителите с професионални интереси, както и положителни резултати по отношение на международното присъствие, достигнало 10% от общия брой посетители (оператори от 115 страни: 70% от Европа, 9% от Средиземноморския басейн, както и съществено участие от Китай и Руската федерация).

Изложението Ecomondo винаги се е отличавало с подчертано иновативния си и международен характер, като се започне от формата, обединяваща в една единствена платформа всички сектори на кръговата икономика: от оползотворяването на суровини и енергия до устойчивото развитие. И по-конкретно: отпадъци и ресурси, биобазирана индустрия и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и превенция на големи рискове, вода, интелигентен град, енергия.

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми, сред които е увеличеното присъствие на глобални компании от сектора управление на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката, с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, Ecodesign и нови материали, Индустрия 4.0 IOT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на комуналните услуги, раздела за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Издание 2019г. ще продължи ангажимента на предишните изложения както в международен, така и в национален мащаб с предвидените около петдесет събития, в които ще участва и делегация от иновативни италиански компании. Международната пътна карта включва широко популяризиране на най-авангардните технологии от „зеления“ сектор на основните външни пазари, представляващи интерес за италианските компании, с крайна цел въвеждане на италианската система по света. Два са основните международни етапа в пътната карта на Ecomondo и Key Energy: CDEPE Chengdu Environmental Protection Expo, известен като най-големия панаир за опазване на околната среда в западната част на Китай (15-то издание, Чънду, 21-23 март 2019г.) и Ecomondo Brasil – международна бизнес платформа в сектора на екологичните технологии (Сао Пауло, 21-23 май 2019г.).

През последните години значително нарасна интереса на български фирми и институции към Ecomondo и Key Energy. През 2018 година изложението беше посетено от три официални български делегации, които включваха 17 фирми, 4 водни дружества, представители на 9 общини и 3 браншови асоциации.

Подготовката на официалните български делегации, които ще посетят предстоящото издание на форума за зелена и кръгова икономика стартира с откриването на българското изложение Safe the Planet в периода 16 - 18 април, където Ecomondo и Key Energy бяха представени с информационен щанд.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com