АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Аминозол за листно подхранване и подсилване предлага Лебозол

Аминозол за листно подхранване и подсилване предлага Лебозол

В средата на 80-те години на ХХ век в Германия се появява продуктът Аминозол® като чисто органичен листен тор от хидролизирани белтъчини. Показвайки непознати до момента качества и действия за течен тор, Аминозол® бързо успява да преодолее първоначалното недоверие към себе си като революционен продукт и скоро пробива на пазарите на Холандия, Белгия, Франция, Австрия и Швейцария. Днес продуктът се разпространява в цяла Европа, Северна Африка и в страни като Русия, Турция, Узбекистан и Казахстан. Успехът на Аминозол® на пазара на течни торове в никакъв случай не е случаен и се базира на три основни фактора: съдържание на аминокиселини, суровини и метод на производство, комплексно действие.

Аминозол® е чисто органичен листен тор, който съдържа повече от 20 различни (α-) аминокиселини и пептиди. Аминокиселините и пептидите съставляват 56-58% от съдържанието на Аминозол®. За производството на Аминозол® се използват изключително висококачествени суровини от животински произход. Това гарантира по-високо съдържание на отделните аминокиселини в единица продукт за разлика от подобни продукти, съдържащи аминокиселини от растителен произход.

За продукцията на Аминозол® се използват прясно добити суровини от животински произход (прасета и говеда), които са годни за човешка консумация, но се използват за технически цели. Категорично не се използват суровини от преработка на кожи и животински отпадъци. „Получените от тези суровини белтъчини първоначално не са разтворими във вода. За да ги направим водоразтворими, ние, от Lebosol® Dünger GmbH, избрахме метода на ензимна хидролиза за да избегнем по най-оптимален начин увреждането на чувствителния биологичен материал. Именно процесът на ензимна хидролиза осигурява в най-пълна степен запазването на ценните съставки на Аминозол®.“

Предимствата на производството на Аминозол® чрез ензимна хидролиза спрямо производството на аминокиселини чрез химична хидролиза вече са научно и независимо доказани. При ензимната хидролиза се появяват повече разтворими пептиди и най-ценните аминокиселини като триптофан се запазват в по-големи количества. Съотношението между D-аминокиселините, които не могат да бъдатa приети от растението, и усвояемите L-аминокиселини при ензимна хидролиза се измества в посока L-аминокиселини. Освен това хидролизатът, след ензимен разпад, съдържа по-малко вредни за растението хлор и натрий.

Аминозол® има практически доказан ефект върху растението в рамките на 2 – 3 дни, което го прави незаменим в ситуации, изискващи много бърза реакция. Чрез листното приложение на Аминозол®, съдържащите се в него аминокиселини директно се включват в обмяната на веществата с минимален разход на енергия от страна на растението и катализират важни последващи процеси, което обяснява мощното антистресово действие на продукта.

Листното приложение на Аминозол®, който съдържа пълен набор L-аминокиселини плюс късоверижни пептиди, е оптимално решение за подхранване и подсилване на растението и има следните доказани предимства: повишава добива и качеството на продукцията, повишава устойчивостта на растението към стресови фактори като ниски и високи температури, болести, стимулира ензимната активност на растението, повишава листното усвояване на микроелементи като желязо, цинк, манган, бор и мед, отлични свойства на умокрител и прилепител, както и висока съвместимост с активните вещества на продуктите за растителна защита.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com