АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Глобалното земеделие е местна отговорност - водеща тема на Аgritechnica 2019

Глобалното земеделие е местна отговорност - водеща тема на Аgritechnica 2019

Немският Селскостопански Съюз (DLG) избра Глобално земеделие - местна отговорност като водеща тема на световното изложение за селскостопански машини Аgritechnica 2019, което ще се проведе в Хановер, Германия, от 10 до 16 ноември. Преди две години това престижно събитие привлече рекорден брой посетители - 458 000 души, в това число 110 000 чуждестранни посетители от 128 страни.

Организаторът на Аgritechnica заяви, че целта му е да насочат посетителите към устойчиво бъдеще в селското стопанство, което ще изисква да се произвежда достатъчно храна за нарастващото световно население, като същевременно се запазват природните ресурси. Това, добавя организацията, може да бъде постигнато само с помощта на най-новите иновативни и интелигентни технологии.

Водещата тема на Agritechnica 2019 подчертава факта, че селското стопанство е като глобална мрежа, с фуражи и храни, технологии и ресурси, които се търгуват на международен план. Производството и преработката на суровини обаче се осъществява независимо в различни региони на света, а обменът на информация и технологии в световен мащаб е в основата на успеха на всички селскостопански предприятия. В много региони на света ефикасността и устойчивостта все още се сблъскват с предизвикателства, включително загуба на почва, нискокачествени семена, лоши практики за растителна защита, липса на вода и високи загуби на добив. Влиянието и отговорността в това отношение се споделят от международните доставчици на машини и технологии. Чрез местното оптимизиране на производствените методи и насърчаване на специфични системи за култивиране, те могат значително да увеличат възможностите на земеделските производители да направят своите производствени системи устойчиви.

Инвестициите в интелигентни технологии могат да бъдат направени на всеки етап от процеса на производство на култури. Например на етап почвообработка - комбиниране на обработването с торене, комбиниране на дълбока с нулева обработка, по-добро управление на стърнището. На етап засяване - комбиниране на засяване и торене, променлива гъстота на засяване, използване на адаптирани сортове към местните условия. На етап торене - анализ на почвата, торене чрез сензорна технология, подобрени апликатори за разпределяне на хранителните вещества. На етап растителна защита - прогнозни модели, детекция на вредители чрез сензори, дрони и спътници, намаляване на дрифта, намаляване на дозите и третиране на единични растения. В областта на прибиране на реколтата - намаляване на загубите, установяване на оптимално време за прибиране чрез сензори, дронове и спътници, подобряване на логистиката, по-добро управление на остатъците на полето. Софтуер - системи за управление, каталози на полета, комбинирани с прогнозни модели или модели за подпомагане на вземането на решения и управление на данни.

Две специални шоута ще се фокусират върху адаптирането на земеделските практики към местните условия. И двете предлагат на доставчиците, но и на международни институции, да подчертаят своите иновации и проекти пред инвеститорите и фермерите. Посетителите ще могат да избират сред редица методи и технологии, и да обсъждат с експерти конкретните предизвикателства, пред които са изправени в техния регион.

Agritechnica 2019 ще включва пълна техническа програма, подкрепяща водещата тема, включително за първи път тази година и Международния ден на фермерите. Фокусирайки се тази година върху Франция и Обединеното кралство, тази нова характеристика ще бъде използвана за разглеждане на примери за най-добри практики за устойчивост от тези две важни земеделски нации.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com