АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Доближаване на реалния добив до генетичния потенциал с Рапул

Генетичният потенциал на зимната рапица е между 8 и 9 т/ха. Добивът зависи от брой растения/м2, брой шушулки/м2, семена в шушулка и тегло на семената (маса на 1000 семена).

Благодарение на усилената работа на селекционерите добивът се увеличава всяка година с 40-50 кг/ха. Така през последните 40г. той се е повишил с 65%, като 50 % от тази заслуга е на усъвършенстваната технология на производство и на оптималното използване на пестицидите, а останалите 50% са в следствие на подобрената генетика на хибридите. Нуждата от по-ниска азотна торова норма на хибридите спомага и за намаляване на разходите.

Въпреки че производителите се стремят всяка година чрез подходяща технология до достигнат максимален добив, прогнозата за 2019г. е за около 3,19т/ха, което е само 30% от генетичния потенциал на зимната рапица. Обяснението в тази разлика се основава на няколко фактора: абиотичен стрес като суша и градушки, намаляване на пестицидите и торовете (основно на азотните), болести и невъзможността за третиране на семената с инсектициди.

По-честите и по-дълги периоди на суша, както и по-честите градушки в Европа през последните 10г., значително намаляват добивния потенциал на рапицата. Селекционерите реагират адекватно на тези промени, като създават хибриди с все по-голяма стрес-устойчивост. С европейската забрана за използване на инсектициди при третирането на семена и краят на TMTD, се вижда ясна тенденция за намаляване използването на химически препарати в земеделието като цяло. Рапицата като интензивно отглеждана култура, ще бъде повлияна от едно такова решение и няма да има шанс да достигне добивния си потенциал. Независимо от това, селекционерите ще продължат да търсят начини да предоставят работещи хибриди. Налага се също така справяне с нови и все повече вредители като жълтата вироза (TuYV), с намножаването на Слеротиния и Вертицилиум, и с все по-топлата есен, която води до намножаване на листните въшки, преноситили на TuYV, като за радост вече има резистентни хибриди на тази болест.

В заключение, високият добивен потенциал все още търпи развитие и благодарение на селекцията, и добрите практики, е възможно намаляване на разликата между реален и теоретичен добив. Това споделят от Рапул, една от водещите фирми за зимна маслодайна рапица.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com