АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Инсталации за почистване, калибриране и заготовка на семена

Инсталации за почистване, калибриране и заготовка на семена

Близо 20 години машините и технологиите под марката ELICA се проектират и произвеждат на българска земя, в Силистра. Комбинацията от млад екип и стремеж към иновация не спира да създава все по-нови и по-добри решения на пазара.

ELICA специализира в проектирането на технологични преработвателни линии за почистване, калибриране и заготовка на семена. Всяка инсталация се разработва по индивидуални изисквания на клиента. Линиите до ключ са лесни за управление с вградена автоматизация. Високият капацитет на обработка е съчетан с уникален дизайн и функционалност. Инсталациите са оборудвани със силози и бункери, индустриални вакуумни системи, компресори, както и с нови системи за тегловно дозиране на „биг баг“ торби и чували. Ниската консумация на електроенергия e част от инициативата на ELICA да създава продукти с фокус към повишаване ефективността на работа и опазване на околната среда. Съоръженията са разработени така, че да се намали запрашеността в производственото помещение, като по този начин се подобрява работната среда.

Мисията на ELCA е да бъде световен лидер в предлагането на пълни технологии. Над 15 инженер-конструктора се грижат за превръщането на индивидуалните изисквания на всеки клиент в реални проекти. ELICA проектира, произвежда и инсталира линии за белене на слънчоглед и оборудва силозни стопанства и пристанища със съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние. След инсталацията се провежда практическо обучение за правилната експлоатация на отделните звена на линията, както и на автоматизацията. Днес предизвикателството е създаването на такъв продукт, който да отговаря едновременно на всички нужди на клиентите, на редица нормативни изисквания и на добрите производствени практики в бранша. Чрез предлагането на оборудване, отличаващо се с функционалност, висока производителност и стилен дизайн, от фирмата се стремят да утвърдят бранда ELICA като надежден бизнес партньор.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com