АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Кокошки на свободно отглеждане във Ферма Гурмазово

Кокошки на свободно отглеждане във Ферма Гурмазово

Ферма Гурмазово, собственост на г-н Борислав Борисов, е ферма за кокошки носачки в с. Гурмазово, общ. Божурище. „Занимавам се с фермата от 2г, като към момента за съжаление е по-скоро хоби. Започнах с 10 кокошки и постепенно разраствах фермата. В момента отглеждам около 600 носачки - породата Ломан Браун. Имам амбиции да ги направя няколко хиляди, но изискванията и инвестициите, които са нужни, са огромни, затова се надявам да се възползвам от европейски средства“, разказва г-н Борисов.

Фермерът е регистриран с код BG 01 и отглежда животните свободно. Стопанството е снабдено и отговаря на всички европейски изисквания – кацалки, брой гнезда, хранилки, дворче за разходка с навес и други. Сред неговите цели на следващ етап е изграждането на автоматична система за хранене и оптимизиране събирането на яйца.

Работата във фермата е свързана с немалко трудности. Някои от тях са ниска продажна цена, за сметка на високи цени на суровините, тъй като не се използва ГМО соя, както и по-високи разходи за фуражи поради големия разход на енергия от свободните кокошки. Замърсените и счупените яйца също повишават разходите за сметка на клетъчното и подово отглеждане. Голям проблем създават хищниците и инсектите. Има големи разходи за изпитвания за птичи грип и салмонела. Също така, трудност създава торта от кокошките и нейното оползотворяване, защото фермерът цели тя да се използва отговорно. Не малко са и изискванията за отделни складове за яйца, за кори и кашони, за фуражи, което изисква много средства за строителство, проекти, разрешителни и т.н.

„Въпреки проблемите и предизвикателствата съм решен да разширявам производството, защото това ми доставя огромно удоволствие. Комбинирам се с други колеги от района и така намаляваме разходите за транспорт“, споделя още г-н Борисов.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com