АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

От фуража до месото - нови възможности за месната промишленост

От фуража до месото - нови възможности за месната промишленост

В периода 28-30 май в Международния изложбен център Крокус – Експо, Москва ще се проведе международното изложение за иновативни технологии и перспективни разработки с концепцията „from feed to meat“ (от фуража до месото) - „Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК“.

Изложението е важна индустриална платформа за демонстриране на най-напредналите разработки в областта на производството на висококачествени продукти: от оборудване, технологии за отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи до преработка на суровини. През годините събитието се превърна в идеално място за срещи на професионалисти от агропромишления комплекс от цял свят.

Основните цели на изложението са даде пълна и обективна картина на пазара на селскостопански продукти в Русия, да демонстрира иновации, в това число всички нови селскостопански технологии, да се обсъдят перспективите за развитие на индустрията и мерките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира продоволствената сигурност на населението, да се формира широк бизнес и клиентски сектор от компаниите и производителите от националната агропромишленост, както и създаване на платформа за установяване на бизнес контакти с потенциални партньори и водещи експерти от цял свят.

Изложението бързо реагира на промените в селскостопанския сектор и допълва необходимите решения за индустрията. Компаниите с нови технологии вече са поканени да участват в майската изложба. Не е тайна, например, че сега в предприятията има неотложен въпрос за безопасността на производството и намаляването на неговите разходи, както и за преработката и опаковането на продуктите за бърза доставка до потребителя. На изложението ще вземат участие фирми, предлагащи нови технологични решения за висококачествена обработка, както и за доставка на продуктите.

Част от темите ще бъдат селскостопански сгради, развъждане и племенно дело, оборудване и технологии на отглеждане, биоенергетика, производство на фуражи и ветеринарни продукти, суровини за производство на месни продукти и полуфабрикати, оборудване и технологии за суровини, хладилно оборудване, специализиран транспорт и логистика, оборудване за претегляне, хранителни добавки за месни продукти, технологии за опаковане и оборудване, маркировка, автоматизация на технологичните процеси и екология на производството.

Като част от бизнес програмата ще се проведе и Върховната среща на тема – Протеини: вчера, днес, утре, където ще продължи диалогът относно протеиновите ресурси за хранене и хранене на животните, който започна през есента. Ще се обсъди и каква държавна програма или подкрепа е необходима, за да се постигне ефективно производство на месо от добитък в Русия. Също така ще се разисква темата за насекомите като нов алтернативен източник на протеин, както и какво ще се случи с протеините през 2050г. Тези и други важни теми ще бъдат обсъдени на Върховната среща.

За първи път ще бъде създадено и бизнес пространство за преговори - кръгла маса, където компаниите ще могат да насрочват срещи за настоящи и бъдещи партньори, и да обсъждат бизнес въпроси. Друга новост на изложението ще бъде провеждането на уникалното професионално гастрономическо шоу Discover Russian Cuisine (Открийте руската кухня), което компанията организатор Асти Груп стартира през 2017г. в Москва. Още през 2018г. проектът достигна международно ниво с представления в Италия, Германия, Франция, а през ноември 2019г. шоуто ще се проведе и в Китай.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com