АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Решения за вентилация на зърно от Schmelzer

Решения за вентилация на зърно от Schmelzer

Тъй като прибрано от полето, зърното е с относително висока влажност, тя крие опасности от развитие на гнилостни процеси, при които самото зърно може да бъде изцяло или значително повредено. Поради това, ключова роля при съхранението на зърно е неговата вентилация.

Вентилацията на зърно, съхранявано в метални силози, е сравнително лесна задача, решена от производителите на метални силози, много често в сътрудничество с различни аграрни университети по света. За осигуряване на достатъчен въздушен поток в металните силози, в основата на съоръжението се залагат вентилационни канали, в които се движи въздушният поток, подаван от мощни вентилатори, разположени по диаметъра на силоза.

Хоризонталните складове от своя страна могат да бъдат използвани за съхранение на различни продукти, както и на селскостопански машини. Поради тази причина, задачата за осигуряване на вентилация в хоризонталните складове за съхранение на зърно е с известна сложност – вентилационната система в тях е необходимо да бъде достатъчно устойчива на големия натиск от стъпването на тежките машини, или системата да бъде мобилна. Задачата допълнително се усложнява и от намирането на решение за мониторинг и контрол на параметрите на съхраняваното зърно.

За вентилацията на зърно в така наречените плоски складове съществуват различни решения и понастоящем най-популярни са вкопаните в пода канали и вентилация посредством полу-тръби, подреждани по дължината на склада. И двете решения имат своите предимства и недостатъци като най-съществено е това, че и двете системи са относително скъпи – при вкопаните канали има доста строителна работа, а при системите с полу-тръби съществува голяма вероятност от тяхното разрушаване при изпразването на склада.

Добра алтернатива на тези вентилационни системи са телескопичните вентилационни тръби. Вентилацията с тях не изисква голяма първоначална инвестиция, лесно се изваждат от склада дори затрупани със зърно и могат да бъдат използвани години наред.

Пионер в предлагането на телескопични вентилационни тръби у нас е българо-немската фирма Schmelzer Bulgaria, които показаха за пръв път у нас своите решения още през миналата година на Международното изложение АГРА 2018 в гр. Пловдив. Дъщерната фирма на големия немски производител Ambros Schmelzer & Son предлага всички решения за вентилация на зърно в плоски складове и метални силози – от подови вентилационни формировани канали до телескопични вентилационни тръби, както и необходимите за всякакви складови обеми вентилатори с мощност повече от 22 kW.

Освен вентилационните системи, предлагането включва също тръбни системи за самотечен транспорт на зърно – поцинковани тръби и връзки с диаметър до 400мм, високоустойчиви тръби за абразивни материали и зърно с полиетиленова вложка, спирално навити тръби с възможност за изработване с дължина до 12,0м, тръбни системи за пневматичен транспорт на зърно, като всички тръбни системи са с патентования от Schmelzer фланцов ръб за бърз монтаж. Машини за грубо почистване и сушене на зърно, модулни преградни стени и различни други полезни решения при съхранението на зърно са сред другите продукти на фирмата.

Продуктите на баварския производител Ambros Schmelzer & Co & KG, представени у нас чрез Schmelzer Bulgaria. могат да бъдат открити от 14 до 17 май на площ D1 на Международното изложение БАТА АГРО 2019 в Стара Загора.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com