АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Роботи в селското стопанство

Роботи в селското стопанство

Селското стопанство бързо се превръща във вълнуваща високотехнологична индустрия, привличайки нови професионалисти, нови компании и нови инвеститори. Технологията се развива бързо, което не само води до напредване на производствените възможности на земеделските производители, но и до напредък в областта на роботиката и автоматизацията. Основната причина за това явление е необходимостта от значително увеличаване на добивите от производството. Според оценките на ООН населението на света ще нарастне от 7,3 милиарда днес до 9,7 милиарда през 2050 година. Светът ще се нуждае от много повече храна, а земеделските производители ще бъдат изправени пред сериозен натиск да се справят с търсенето. Земеделските роботи увеличават добивите на продукцията по различни начини. От дронове до автономни трактори и роботи, технологията намира творчески и иновативни приложения.

Земеделските роботи автоматизират бавните, повтарящи се и скучни задачи за фермерите, като им позволяват да се съсредоточат повече върху подобряването на общите производствени процеси. Някои от най-често използваните роботи в селското стопанство се използват за бране, контрол на плевелите, косене, резитба, засяване, пръскане, прореждане, фенотипиране, сортиране и опаковане. Търсенето на храна изпреварва наличните обработваеми площи и от земеделските производители зависи тази разлика да бъде намалена.

Последните новости за роботите се представят на бизнес форума A3, който е водещо в света ежегодно тридневно събитие за света на роботиката, събиращо на едно място производители и експерти в област-та. На последното събитие, което се проведе от 14 до 16 януари във Флорида (САЩ), присъстваха над 650 световни лидери в сферата на автоматизацията и роботиката. Следващото събитие ще се проведе от 13 до 15 януари 2020г.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com