АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Jungheinrich с нови М-серии повдигачи за малкия и среден бизнес

Jungheinrich с нови М-серии повдигачи за малкия и среден бизнес

Новите М-серии са бюджетни ръчноводими ниско- и високоповдигачи от най-ново поколение, за стандартни товари и товарообороти. EJE M13 и EJE M15 са създадени специално за вътрешнофирмения транспорт на товари до 1300кг и 1500кг. Управляващата глава е с възможност за управление от двете страни и позволява ранжиране в най-тесни пространства (камиони, коридори) за по лесни и бързи операции. Повдигачите са с гелови (необслужваеми) батерии с мощност 24V/65Ah и 24V/90Ah. Рекупериращата (енерговъзвращаема и енергоспестяваща) система при използване на генераторната моторна спирачка в комбинация с геловата батерия и перфектно синхронизирано с тях интегрирано зарядно устройство са определящи за високата енергийна ефективност на повдигачите.

EJC M10 E и EJC M10b E са създадени специално за транспорт на товари до 1000кг. Повдигачите са с едноколонна (Е) панорамна мачта с височина на повдигане до 1540мм или 1900мм за оптимална видимост и контрол. Геловата батерия е с мощност 24V/85 Ah. EJC M10b E е идеална за повдигане на затворени палета, чрез опционалната промяна на отстоянието между държачите на колелата от стандартните 882мм на 1052мм или 1252мм. EJC M10 ZT и EJC M13 ZT са за транспорт на товари до 1000кг и 1300кг. Повдигачите са с дуплекс мачта (ZT) с височина на повдигане до 2300мм, 2500мм, 2900мм или 3300мм. EJC M10 ZT са оборудвани с гелови батерии – 24V/105Ah, а EJC M13 ZT с тягови батерии 24V/160Ah.

Перфектно синхронизираните батерии, интегрирано зарядно устройство и рекупериращата система са определящи за високата им енергийна ефективност. Геловите батерии не отделят водород, благодарение на което няма законови изисквания за отделни специални помещения за зарядните устройства, което предотвратява потенциални конфликти, спестява площи и разходи, споделят от фирма Готи Петрунов.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com