АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

My Data Plant на събитието Аgrirouter-connect

My Data Plant на събитието Аgrirouter-connect

Дигитализацията в селското стопанство напредва. Екипът на My Data Plant взе участие в събитието Agrirouter-connect, проведено в Хамбург, Германия, на което за първи път агрорутерът бе представен в работни условия. Агрорутерът е платформа за обменяне на данни, чрез която машината и софтуерът обменят данни, независимо от кой производител са. Той не съхранява данните, а само ги пренася. По този начин, агрорутерът създава съвместимост между различните производители и доставчици на услуги.

През последните години често срещан проблем при предаването на данни е тяхната съвместимост с различните създатели на хардуер и софтуер, тъй като всеки от тях използва свои собствени формати и начини на пренасяне. Това означава, че не всяка услуга може да се използва безпроблемно. Производителят DKE решава този проблем, като гарантира съвместимост при специфични машини и софтуерно оборудване на всеки земеделски производител. Така, независимо от производителя, данните могат да бъдат обменяни, като е гарантирана защитата и сигурността на данните. Фермерите могат също да определят кои данни да използват и кои да предоставят на други земеделски производители или изпълнители.

My Data Plant е онлайн портал, чрез който фермерите могат да проверяват жизнеността на биомасата на земеделските си площи, въз основа на сателитни данни. Не само щетите от засушаване биват лесно разпознаваеми с My Data Plant, но и общото развитие на отделните части на полето. Земеделските производители и предприемачите могат да създават свои собствени Карти на сеитба или торене въз основа на Картата на биомасата. Резултатът е по-устойчиво и ефективно управление на земеделски площи, получаване на по-хомогенни посеви, намаляване на разходите и увеличаване на добива, споделят от Kleffman Group за списание АгроБио Техника.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com