АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Обръщайте се към нас за съвети и ще бъдем полезни

Разговор с д-р Симеон Крумов, Гл. Асистент в Институт по земеделие - Кюстендил

Обръщайте се към нас за съвети и ще бъдем полезни

Като начало на нашия разговор, бихте ли се представили, както и какво представяте тази година на селскостопанското изложение АГРА 2019?
Казвам се Симеон Крумов и съм главен асистент в Института по земеделие - Кюстендил. Като цяло тази година на АГРА представяме основно нова селекция сортове ябълки и череши на Института по земеделие - Кюстендил, както и няколко технологични решения за тяхното отглеждане. Акцентираме тази година на новия самофертилен черешов сорт Алекстон, който участва в конкурса за иновации и спечели грамота. Той има доста достойнства, едно от които е, на първо място - самофертилността, което ще рече, че се опрашва сам, т.е. дава възможност да се създават едносортови насаждения, без да са необходими сортове опрашители. Също така, слабата растежна сила на дървото дава възможност за уплътняване на насажденията. Получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Узрява в края на второто десетдневие на юни, почти едновременно с Ван и има отлични вкусови качества. Предимство е също така повишената му устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори. Въобще, един комплексен сорт, който заслужава по-нататъшно разпространение.

От ябълките представяме сортовете Бесапара, Горана, Марлена, Мартиника и Сияна, който е устойчив на гъбната болест струпясване, и съответно са редуцирани пръсканията при него, което го прави подходящ за биологично отглеждане. Тези наши сортове се отглеждат с по-малък брой третирания. Това е, общо взето, накратко нашето представяне. Щандът ни е информационен. Имаме малко посадъчен материал от сорта Бесапара, който опитваме да презентираме, да покажем на хората да се насочат към българска селекция, а не да се насочват към вносното. Сега е много модерно хората да внасят и да засаждат сортове, които не са минали през институтите, които да проверят дали тези сортове имат някаква слабост в отглеждането им. Не стихийно да се разпространяват както някои черешови сортове, които с годините се оказаха слаби, като например сортът Сънбърст – мекоплоден сорт, който се напуква много. Доста хора направиха насаждения от него. Затова държавата плаща на институтите да правят проучвания и сортоизпитвания, и да се пишат статии, в които се казва дали даден сорт е добър за даден район, и ако е така, съответният сорт да излезе на пазара и хората да знаят, че този сорт наистина става за този край и може да се засажда. Въобще тази връзка е леко прекъсната. Ние се опитваме да казваме на всеки, че е хубаво да ни питат. Институтът в Кюстендил е синоним на черешата, знаете, и хората се обръщат към нас за препоръки и съвети.

Ще споделите ли за интересни проекти, върху които работите в Института по земеделие – Кюстендил?
Имаме много научни разработки. Няколко са с Китай. С тях имаме традиция да работим. Имаме сортове, чиито сертификати съм сложил от изпитването им в Янтай. От тяхното отглеждане там има много добри резултати. Преди години продадохме лиценза на два черешови сорта Стефания и Данелия в Китай на една фирма за доста пари. Така че това е общо взето като проекти. Имаме и чисто научни проекти, които не са толкова насочени към прекия производител. Например с Агробиоинститута за вирусните болести по черешата. Общо взето имаме колаборация с много институти в системата на Селскостопанската академия.

Освен АГРА, планирате ли участия и в други събития през тази година?
Тази година съвпадат Агра и ИТИ (Изобретения, трансфери, иновации), което преди се провеждаше есента. Обикновено участваме и в двете изложения, но тази година съвпадат и участваме само на АГРА. Иначе си показваме продукцията на Празника на плодородието и Празника на черешата - двата фестивала в Кюстендил, които се провеждат съответно юни и края на септември. Общо взето е това.

За финал, какво послание бихте отправили към нашите читатели?
Обръщайте се към нас за съвети. Ще бъдем полезни.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com