АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Опитваме се да предложим сортове, пригодни към променящите се климатични условияОпитваме се да предложим сортове, пригодни към променящите се климатични условия

Бихте ли представили себе си и Института по земеделие – Карнобат? Казвам се Дарина Вълчева и съм селекционер в Института по земеделие - Карнобат. Ръководя секция ...

Обръщайте се към нас за съвети и ще бъдем полезниОбръщайте се към нас за съвети и ще бъдем полезни

Като начало на нашия разговор, бихте ли се представили, както и какво представяте тази година на селскостопанското изложение АГРА 2019? Казвам се Симеон Крумов и ...

Компетентните земеделци търсят качествени продуктиКомпетентните земеделци търсят качествени продукти

Бихте ли представили фирма Агредо на читателите на списание АгроБио Техника? Дейността на фирма Агредо включва две направления. Първото е насочено към предлагане ...

С постоянство идват и успехитеС постоянство идват и успехите

Като начало на нашия разговор бихте ли представили себе си и Вашето стопанство? Казвам се Станчо Станчев. Базата на нашето стопанство се намира в село Медово, Ста ...

България е най-големият износител на черен летен трюфелБългария е най-големият износител на черен летен трюфел

Бихте ли представили Вашата дейност на читателите на списание АгроБио Техника? Основната дейност на фирмата е изкупуване и износ на диворастящи трюфели в България ...

Пиперът е жизнено важен за българитеПиперът е жизнено важен за българите

Бихте ли представили Асоциация Български Пипер? Асоциацията Български Пипер е създадена преди 19 години и е първата асоциация в бранша зеленчуци и плодове. Нашата ...

Щастливи сме да открием и българския пазарЩастливи сме да открием и българския пазар

Бихте ли представили Maf Roda Agrobotic на читателите на списание АгроБио Техника? Maf Roda Agrobotic е френска компания, която разработва и произвежда линии за с ...

Предлагаме не само торове, но и ценни препоръки на земеделцитеПредлагаме не само торове, но и ценни препоръки на земеделците

Г-н Костадинов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили фирма Тера Агра 11? Тера Агра 11 е компания е с осемгодишна история. Осем години, които се хара ...

Българската икономика показва устойчиво развитиеБългарската икономика показва устойчиво развитие

Бихте ли разказали за новостите във фирма ИСАВ-1 ЕООД? Пазарните условия налагат все по-прецизно проучване и удовлетворяване на потребностите на нашите клиенти и ...

Целта ни е професионална развъдна дейност на световно нивоЦелта ни е професионална развъдна дейност на световно ниво

Бихте ли представили Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) на нашите читатели? Асоциацията за развъждане на месодайни породи го ...

Планинско животновъдство, овощарство и фуражно производствоПланинско животновъдство, овощарство и фуражно производство

Като начало бихте ли представили себе си и Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян? Казвам се Николай Марков, специалист съм по говедовъдство и ...

Всички свиневъди сме предприели засилени мерки за биосигурност   Всички свиневъди сме предприели засилени мерки за биосигурност

Г-н Неков, като начало, бихте ли представили Вашето стопанство на читателите на списание АгроБио Техника? Фермата ни е създадена през петдесетте години на миналия ...

Хората са най-важният фактор за изграждане на доверие към една компанияХората са най-важният фактор за изграждане на доверие към една компания

Г-н Милев, вие отговаряте за сервизната дейност в южната част на България, моля, споделете вашата визия за развитие на сервизната дейност! По отношение на развити ...