АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Прецизна растителна защитаПрецизна растителна защита

Прецизното въвеждане на химически продукти за растителна защита е перспективен начин за намаляване на тяхната употреба и вредното им въздействие върху околната среда. Въз ...

Машини и комбайни за прибиране на лавандулаМашини и комбайни за прибиране на лавандула

Лавандулата е една от основните етерично-маслени култури в България, станала безспорен хит в последните години. Създадени са над 40 хил. дка насаждения. Отглежда се за съ ...

Сгради със специални изисквания за хигиенаСгради със специални изисквания за хигиена

Осигуряването на качеството и безопасността на храните е един от приоритетите в общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Целта е да се постигне високо ниво на ...