АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Агроволтаици – споделяне на ресурси за множество ползи

Агроволтаици – споделяне на ресурси за множество ползи

Агроволтаиците са нови системи, които позволяват обработваемата земя да бъде едновременно използвана както за отглеждане на земеделски култури, така и за генериране на слънчева енергия. Създадена в Института за слънчева енергия Fraunhofer ISE в Германия и първоначално внедрена в Япония, тази обещаваща технология наскоро беше предмет на големи европейски проучвания, в търсене на отговор на постоянно нарастващото търсене на храни и енергия.

Сесията Агроволтаици – споделяне на ресурси за множество ползи, която се състоя на 15 май по време на изложението Intersolar Europe в Мюнхен, Германия, даде възможност да се обсъдят начините за съвместно производството на енергия и храни. Също така, се разгледаха разработените досега концепции, в това число модулни концепции, основани на двуфазни соларни клетки, и бяха обсъдени перспективите за бъдещето на агроволтаиците. На сесията, организирана от Intersolar и института Fraunhofer ISE, се изнесоха лекциите: AgroPV в международен контекст - трансфер на технологии и институционални модели, Влиянието на PV-FF парковете върху микроклимата, водния баланс и растежа на растенията, Соларно споделяне: Симбиоза на фотоволтаиците и земеделието в Япония, Динамичен агриволтаизъм - подпомагане на селското стопанство да посрещне предизвикателствата на изменението на климата с едновременно генериране на електроенергия.

Intersolar Europe е водещo световнo изложeние за сoларната индустрия, което се провежда ежегодно, с фокус върху фотоволтаиците, соларните топлинни технологии и инсталации, както и върху мрежовата инфраструктура и решенията за интегриране на възобновяемата енергия. От основаването си преди 27г., Intersolar се превърна в най-важната индустриална платформа за производители, дистрибутори, доставчици на услуги и партньори на соларната индустрия.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com