АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Аквамат 2000 предлага система за отглеждане на ягоди в оранжерия

Аквамат 2000 предлага система за отглеждане на ягоди в оранжерия

Системата за отглеждане на ягоди на повдигнати улуци под полиетилен, от Аквамат 2000, има множество предимства пред конвенционалното отглеждане. Основно предимство е, че плодовете нямат досег със земята, което ги защитава от загниване. В допълнение се поставят метални водачи с текстилна лента и корда, които отделят листата от плода и позволяват по-добър приток на светлина и равномерно узряване. Системата улеснява значително растителнозащитните дейности и извършването на мониторинг. Високото разположение на ягодите прави брането лесно, бързо и икономично. В такава система стопанинът може да отглежда здрави растения с високи и качествени добиви, без да се притеснява от неблагоприятните климатични условия.

Този тип система е подходяща и за биологично отглеждане на ягоди. Разработени са много торове за биологично производство, които се използват за фертигация при отглеждането на ягоди. Решението за прецизно хранене на ягодовите растения, предлагано от Аквамат 2000, е чрез миксера IDROmix. Той разполага с няколко резервоара с различен по вид тор и чрез клапани определя нужното количество от всеки един спрямо зададената рецепта. В хранителния възел са разположени рН и ЕС сензори. Чрез тях IDROmix определя с каква киселинност и концентрация да подава разтвора към растенията. Системата за отглеждане на ягоди в оранжерии защитава растенията от всички неблагоприятни климатични условия в сравнение с ягодарските системи, които основно предпазват от дъжд.

Аквамат 2000 предлага алтернатива на полиетиленовите оранжерии с олекотени тунелни конструкции с полиетилен, комбинирани с повдигнати улуци със саксии за ягода. Тунелите Mini Air са оборудвани с горни проверители, работещи на същия принцип като проветрителите на блоковите оранжерии. Тези системи могат да бъдат изцяло затворени.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com