АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Експобиогаз 2019 представи оригинални решения и пълна програма

Експобиогаз 2019 представи оригинални решения и пълна програма

Експобиогаз, водещо световно изложение, посветено на възобновяемите източници на биогаз, се проведе от 12 до 13 юни 2019г. в град Лил, Франция. Изложението представи както пълна гама от решения за производство на биогаз, в това число решения за анаеробно разграждане, решения за снабдяване с биогаз и решения за пирогазификация, така и вериги на стойност – инжектиране, комбинирано производство на топлина и електричество, транспорт и услуги. Изданието през 2018 година привлече 3653 професионалисти и 221 изложители представиха своите продукти. Разположено в центъра на земеделския регион О дьо Франс, характеризиращ се с активно развитие на възобновяемите източници на биогаз, изложението остава възможно най-близо до пазарите и инициаторите на проекти. По този начин бизнесът се развива на регионално, национално и международно ниво.

Експобиогаз 2019 представи богата програма с различни събития и акценти. На изложението присъстваха професионалисти от бранша като управители на стопанства, местни власти, специалисти по пречистване на водите, специалисти по обработка на отпадъците, продоволствени компании, специалисти по транспорта и енергийни специалисти. По този начин изложението дава възможност на заинтересованите страни да се информират за последните новости, свързани със сектора, както и за създаване на нови контакти с помощта на схемата за бизнес срещи.

Част от Експобиогаз е и конкурсът за иновации, отворен за всички изложители, който има за цел да популяризира иновациите и да насърчи творчеството и качеството на продуктите и услугите, представяни на изложението. Тази година победител стана компания Azola за своята иновация LiLiBox - Little Liquefaction Box (букв. Малка кутия за втечняване), която представлява система за пречистване, втечняване и съхранение на биометан, както и за регазификация и инжектиране в мрежата.

В продължение на двата изложбени дни се проведоха тематични конференции, организирани от асоциациите Club Biogaz ATEE и Biogaz Vallée. АТЕЕ (Association technique Énergie Environnement) е асоциация за енергиен контрол и намаляване емисиите на парникови газове. Нейната цел е насърчаване на по-висок енергиен контрол в компаниите и местните власти, както и съветване на потребителите на енергия относно добри практики. ATEE има повече от 2200 членове и е организирана в 5 клуба: Клуб за когенерация, Клуб C2E, Клуб Биогаз, Клуб за съхранение на енергия и Клуб за снабдяване с газ. Biogaz Vallée от своя страна е професионална асоциация за метанизация. Основните теми, засегнати по време на енергийното събитие включваха Финансиране, Етикетиране и контрол на разходите, Техническа и технологична координация/Изследвания и развитие, Заетост и обучение, Инжектиране и Подготовка на строителна площадка за анаеробно разграждане.

По време на изложението бяха посетени и инсталации за метан в О дьо Франс. Регионът се очертава като динамичен по отношение на възобновяемите енергийни източници и по-специално по отношение на биогаз, като понастоящем има 54 проекта за инжектиране на биометан, които са в етап на планиране или инсталация. Agricultural village (Селскостопанско селище) беше друга важна част от изложението, посветена на земеделските производители, която включи уъркшопи и кръгли маси, чрез които фермерите получиха съвети относно реализацията на своите проекти.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com