АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Ефективна защита от неприятели при царевицата с Кораген™ 20 СК

Ефективна защита от неприятели при царевицата с Кораген™ 20 СК

Царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Тя се напада от голям брой неприятели, които могат да причинят сериозни щети, което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат да бъдат предотвратени чрез адекватна химична борба. Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби.

Кораген™ 20 СК, продукт на ФМС е модерното решение срещу неприятелите по царевицата. Кораген™ 20 СК е инсектицид от ново поколение от химичната група на антраниламидите, притежаващ нов начин на действие, с предимно стомашно, но и контактно действие. Наблюдава се изразен ово-ларвициден ефект, като при някои видове действа и на възрастните насекоми. Активното вещество действа върху специфични рецептори, играещи важна роля при мускулната активност. След третиране с Кораген™ 20 СК ларвите спират да се хранят почти веднага, но загиват след 24-60 часа. Може да върнат част от поетата храна и така да останат залепени за листата, без да нанасят никакви щети. Кораген™ 20 СК се придвижва трансламинарно в растението и има удължено последействие, като запазва високата си активност 14-21 дни след третирането. Третиране с Кораген™ 20 СК се препоръчва в доза 10-15 мл/дка при царевицата и в приложение 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Кораген™ 20 СК е изключително ефективен и при голям брой други култури, като успешно контролира широк спектър от гризещи нeприятели като: царевичен стъблопробивач, нощенки колорадски бръмбар, картофен молец, ябълков и други плодови червеи, листоминиращи молци, листозавивачки, малка зимна педомерка, прасковен молец, лешников и кестенов хоботник, гроздови молци, доматен миниращ молец и др.

Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com