АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Имунотехнологията Акрамет Ултра при етерично-маслени култури от Плантис

Имунотехнологията Акрамет Ултра при етерично-маслени култури от Плантис

При маслодайната роза и лавандулата, приоритетни култури на НИТЦЗ Плантис - Разград, се прилага имунотехнологията Акрамет Ултра - листен тор с мощно въздействие върху естествения имунитет и генериращ цялостен и едновременен имунен отговор срещу фитопатогени и насекоми. Настоящата година беше много благоприятна за изява на свойствата на Акрамет Ултра. В реални условия беше доказано, че Акрамет Ултра е в състояние да ликвидира ръждата по маслодайната роза и да поддържа нейния добив. Успоредно с редовните третирания, беше проведен експеримент върху площи от по 100дка. При контролата са проведени пръскания с инсектицид и фунгицид около месец преди началото на цъфтежа, а при опитния участък - третирания с Акрамет Ултра веднага след възобновяване на вегетацията и второ третиране 20 дни след първото с 1% разтвор на продукта. Заедно с контролата третиране с инсектицид и фунгицид е направено и при опитния участък. Цъфтежът и беритбата са започнали на 10-12 май, като опитният участък е с два пъти повече цвят и пъпки. На 30 май се констатира, че контролата е изцяло заболяла от ръжда, докато при опитния участък заболяване не е установено. При контролата е установена висока плътност от цветояди, докато при третираните с Акрамет Ултра насаждения се срещат рядко единични екземпляри. Общият добив на цвят от контролата е около 150кг/дка, докато при третирания участък е около 400кг/дка. Схемата на третиране при маслодайна роза включва едно есенно третиране в средата на септември с 1,5% Акрамет Ултра и две пролетни с 1%. При лавандулата Акрамет Ултра предизвиква усилено натрупване на биомаса, на цвят и рандеманът на масло нараства значително. Схемата на третиране включва три третирания до цъфтежа през 15-20 дни с 1 % разтвор, едно след подстригване на цвета и едно есенно около 15 септември.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com